Dramaattisia piirroksia Stoan kesänäyttelyssä

Itäkeskuksessa sijaitsevan Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoan uusin näyttely on nimeltään Square.

Mediataiteilija Azar Saiyar kuvaa muistia ja maahanmuuttoa, jaettua verbaalista ja nonverbaalista tietoa, joka siirtyy syrjäytettyjen ihmisten mukana sukupolvelta toiselle.

Edwina Goldstone pohtii teoksissaan yhteisöjen ja mikrokulttuurien roolia maailmanhistoriassa; kuinka ne integroimisen seurauksena ovat vaarassa kadota kokonaan.

Mariam Hajin piirroksissa näkyy eurooppalaisen taidehistorian vaikutus hänen omaan kulttuuriinsa. Feminismistä ja yhteiskuntapoliittisista teemoista ammentavassa taiteessaan hän kyseenalaistaa järjestelmiä ja totuuksia pyrkien luomaan uusia monikulttuurisen ymmärryksen aaltoja.

SQUARE: 6.6.-9.8.2019, Stoan galleria, Turunlinnantie 1, Itäkeskus.

Kuva: Mariam Hajin, Liberity detail.