Yli 43 000 peruskoululaista Helsingissä on etäopetuksessa

Helsinkiläisten peruskoululaisten, lukiolaisten ja ammattikoululaisten koulunkäynti mullistui 18. maaliskuuta, kun kouluissa ja oppilaitoksissa siirryttiin etäopiskeluun. Etäopetukseen siirtyminen muutti myös huoltajien arkea ja opettajien tehtäviä.

Lähiopetukseen osallistuvat ne 1- 3- luokkalaiset ja 4 – 9 –luokkien erityisen tuen oppilaat, jotka eivät ole voineet jäädä kotiin opiskelemaan. ”Lähiopetukseen voivat osallistua kaikki 1-3-luokkalaiset, mutta suosittelemme vahvasti kotona opiskelua, jos se vain on mahdollista”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Lähiopetukseen osallistuvien päivittäinen määrä on pysytellyt 1200 – 1300 oppilaan välillä koko tämän viikon. Helsingissä on peruskoululaisia yhteensä 44 200.

Etäopiskelussa 97% peruskoululaisista sekä kaikki lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat

Etäopiskeluun kotona on Helsingissä siirtynyt noin 43 000 peruskoululaista. Opiskelussa oppilailla on käytössään useita verkko-oppimisympäristöjä kuten Google ja Office365. Opettajat ohjeistavat Wilman kautta oppilaat itsenäiseen tai ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Opettaja ohjaa oppimista esimerkiksi kommentoimalla oppijoiden töitä sähköisesti, antamalla palautetta verkko-oppimisympäristössä, ohjaamalla keskusteluja tai järjestämällä virtuaaliopetusta. Etäopetuksessa on myös perinteisiä oppikirja- ja työkirjatehtäviä. Opetus voi koostua reaaliaikaisesta opetuksesta, omatahtisesta opiskelusta sekä itsenäisestä ja yhteisöllisestä työskentelystä. Opettajat pitävät oppilaisiin aktiivisesti yhteyttä.

”On hyvä ja tärkeää, että huoltajat ovat noudattaneet suosituksia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Oma henkilöstömme on omaksunut nopeasti uudenlaisia tapoja opettaa. On ymmärrettävää, että opettajien ohjeistuksessa ja tehtävien annossa sekä etäopetuksen ohjaamisessa on vaihtelua, mutta uskon, että vähitellen saamme nämäkin asiat tasapainoon kuormittamatta liikaa huoltajia. Opettajat huolehtivat opettamisesta, mutta toivomme, että huoltajat valvovat koulunkäyntiä mahdollisuuksien mukaan ja lapsilla ja nuorilla säilyy hyvä päivärytmi arjessa”, kertoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Kouluruokailu kaikille halukkaille

Kouluruokailuun voivat osallistua niin lähi- kuin etäopetuksessa olevat oppilaat. Kouluruokailu on oppilaan omassa koulussa. Kouluruokailuun on osallistunut kotona etäopetuksessa olevia lapsia viikon aikana noin 1500.

Varhaiskasvatuksessa noin 20 % lapsista

Helsingissä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on jatkunut poikkeustilanteesta huolimatta. Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa on 27 000 lasta. Kotihoitoa kuitenkin suositellaan niille lapsille, joille se on mahdollista. Varhaiskasvatuksen päiväkodeissa on ollut noin 20 % lapsista eli noin 5 500 lasta. ”Tilannetta voi pitää hyvänä. On tärkeää, että pienet lapset, jotka toiminnassaan ovat usein aika lähekkäin, ovat nyt mahdollisuuksien mukaan kotona”, Liisa Pohjolainen toteaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.