Vartiokylänlahdelle suunnitellaan monipuolisia uusia asuinalueita

Vartiokylänlahden alueen suunnitteluperiaatteiden luonnos on valmistunut. Vartiokylänlahti on tulevaisuudessa yksi itäisen Helsingin alueista, jossa kaupunki kasvaa ja tiivistyy. Suunnitteluperiaatteissa määritellään Vartiokylänlahden alueen suunnittelun keskeiset tavoitteet, joiden painopisteenä ovat uudet asuinalueet Puotilanrannassa, Rastilanrannassa ja Rastilan kartanon alueella. Suunnitteluun voi osallistua kommentoimalla luonnosta verkossa 20. toukokuuta asti. Alustaviin suunnitelmiin voi tutustua myös 3D-kaupunkimallin avulla.

Vartiokylänlahden molemmin puolin suunnitellaan uusia, merellisiä naapurustoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Puotilanranta, Rastilanranta ja Rastilan kartanon alue ovat ilmastoviisaita naapurustoja, jotka täydentävät Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosia. Asuinalueille tulee yhteensä noin 7500 uutta asukasta.

Uudet asuinalueet liittyvät kiinteästi ympäröivään kaupunkiin. Puotilanranta on merenrantanaapurusto lähellä Itäkeskuksen palveluita. Puotilanrannassa voi myös asua veden päällä. Rastilanranta on lähitulevaisuuden ekologinen metsäkaupunki, joka liittyy tiiviisti uudistuvaan Meri-Rastilaan. Rastilan kartanon alueelle suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa tiivis asuinalue, kun leirintäalueen toiminta siirtyy toisaalle. Asuinalueeksi suunnitellulla alueella leirintäalueen toiminta voi jatkua yleiskaavan toiseen toteuttamisvaiheeseen asti. Osaa alueesta kehitetään pysyvästi kestävään matkailuun.

Itä-Helsingin kulttuuripuisto muodostaa alueen ytimen ja säilyy virkistysalueena. Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen tapahtuu samanaikaisesti uusien alueiden rakentamisen kanssa. Yhtenäinen, helppokulkuinen ja selkeästi opastettu rantareitti johdattaa alueen luonnon ja kulttuurihistorian äärelle.

Suunnitteluperiaatteet auttavat kehittämään Vartiokylänlahden aluetta kokonaisuutena ja niillä ohjataan mm. alueen käyttöä, rakentamisen mittakaavaa ja alueen liittymistä ympäristöönsä. Samalla suunnitteluperiaatteissa määritellään niitä ominaispiirteitä, joita halutaan jatkossakin vaalia Vartiokylänlahden alueella.

Suunnitteluperiaatteet kommentoitavana verkossa 20. toukokuuta asti

Kaupunkilaisia toivotaan osallistuvan suunnitteluun kommentoimalla luonnosta KerroKantasi-palvelussa verkossa. Kysely on auki 20. toukokuuta saakka, osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi/vartiokylanlahti

Suunnitteluperiaatteiden pohjalta on tehty alustavia suunnitelmia, joihin voi tutustua 3D-kaupunkimallin avulla. Malliin voi tutustua osoitteessa: https://cityplanneronline.com/kymp/vartiokylanlahdensuunnitteluperiaatteet

3D-mallin pohjalta on tehty myös video: https://youtu.be/vXxd07zJg0I

Suunnitteluperiaatteet päätöksentekoon syksyllä 2020

Tavoitteena on esitellä suunnitteluperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2020. Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen suunnittelua jatketaan kaavarungolla, jossa suunnittelua viedään eteenpäin periaatteiden pohjalta.