Äärimmäisen uhanalaisella lahokaviosammalella kymmeniä esiintymiä Helsingissä

Lahokaviosammal on maassamme äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu lehtisammallaji.

Tänä vuonna tehdyssä selvityksessä löydettiin Helsingistä 20 uutta lahokaviosammalen esiintymää. Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on maassamme äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu lehtisammallaji.

Se on myös EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltava laji sekä luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji. Lajin kasvupaikat on otettava huomioon maankäytön, luonnonhoidon ja luonnonsuojelun suunnittelussa.

Kartoituskohteiksi valittiin lajille sopiviksi arvioituja metsäkohteita. Yhdessä aikaisemmin löytyneiden esiintymien kanssa on Helsingistä tehty 54 löytöä 32 erilliseltä alueelta. Helsingin metsät ovat varsin merkittävässä roolissa lajin koko Suomen levinneisyyttä ajatellen. Lahokaviosammalen systemaattista kartoitustyötä ei Suomessa tehty samassa laajuudessa aikaisemmin.

Helsingin kuusivaltaiset vanhat metsät tärkeitä uhanalaiselle metsälajistolle

Lahokaviosammalen lisäksi maastotöissä löydettiin jonkin verran muitakin harvinaisia ja uhanalaisia metsälajeja. Eräistä jäkälistä, sammalista ja lahottajasienistä saatiin merkittävää uutta tietoa. Nämä yhdessä aiemmin teetettyjen luontoselvitysten kanssa vahvistavat käsitystä Helsingin kuusivaltaisten vanhojen metsien suuresta merkityksestä uhanalaiselle metsälajistolle.

Lähde: Olli Manninen, Helsingin lahokaviosammalselvitys 2017.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.