Viikin lintumessut: Uusia piilokojuja ja tekosaaria

Näkymä Vanhankaupunginlahdelle. Kuva: Teemu Saloriutta

Kaupunkistrategiansa mukaisesti Helsingin kaupunki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2015–2024 toteutetaan nyt käynnissä olevalla valtuustokaudella. Apulaispormestari Anni Sinnemäki puhui lauantaina 24.8. Viikissä Birdlife Suomen järjestämillä Lintumessuilla alueen hoidosta ja tavoitteista linnuston olosuhteiden parantamiseksi.

– Vanhankaupunginlahden alue on kansainvälisesti merkittävä kosteikkolinnuston suojelualue, jonka arvo on hoitotoimenpiteiden ansiosta edelleen kasvamassa. Kunnostamalla Vanhankaupunginlahtea lintualueena Helsinki voi vaikuttaa sen linnustoon ja siten toimia uhanalaisen linnuston suojelemiseksi, sanoi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Monet vesilinnut ovat vähentyneet jo pitkään ja erityisen selvästi viimeisen 10–15 vuoden aikana. Hoitotoimet auttavat myös kahlaajia, jotka ovat toinen suuri linturyhmä, jossa populaatiokoot ovat pienentyneet ja lajien uhanalaisuus lisääntynyt viime vuosina.

Vanhankaupunginlahdella tehtäviä hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa ruoppaukset avovesialueiden laajentamiseksi, laidunnuksen laajentaminen, puuston poistot avoimen alueen lisäämiseksi, pienpetojen vähentäminen sekä tekosaarien rakentaminen. Lisäksi tehdään uusia piilokojuja linnuston tarkkailua varten.

– Vanhankaupunginlahden alue on tärkeä yhä suuremmalle joukolle kaupunkilaisia. Uudet piilokojut palvelevat kasvavaa määrää luonnosta ja linnuista kiinnostuneita kaupunkilaisia, kertoi Sinnemäki.

Lintuvedet vaativat jatkuvaa hoitoa, koska ilman sitä saavutetut parannukset menetetään melko pian, aikaisimmillaan jo muutaman vuoden kuluttua hoitotoimista.

Vanhankaupunginlahti on laaja ruovikkoinen merenlahti Vantaanjoen suulla. Linnustollisesti tärkeään kokonaisuuteen kuuluvat vesialueet, rantaniityt, lähiseudun pellot ja rantametsät. Vanhankaupunginlahden kosteikkolinnustossa on useita lajeja, joiden parimäärä ja tiheys ovat huippuluokkaa Suomessa. Vanhankaupunginlahti on myös merkittävä linnuston muutonaikainen levähdyspaikka.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.