Vantaa jakoi kaksi Kulttuuriseppä-palkintoa itsenäisyyspäivänä

Vantaan itsenäisyyspäivän juhlassa kulttuuritalo Martinuksessa jaettiin tänä vuonna Kaksi kulttuuriseppä-palkintoa.

Kulttuuriseppä-palkinnon saivat korkeakouluopiskelija Salaado Qasim ja arabian kielen opettaja Mohedin Al-Aswad. Palkintoperusteluiden mukaan he ovat molemmat tehneet ansiokasta työtä sen eteen, että lapset ja nuoret löytäisivät oppimisen ilon, menestyisivät koulussa ja opinnoissa sekä uskaltaisivat tavoitella unelmiaan.

Kuluneena vuonna koronapandemia on sotkenut lasten ja nuorten koulunkäyntiä, ja palkintoraati halusi nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat rohkaisevia esikuvia ja joiden toiminnassa korostuu yhteisöllinen sitoutuneisuus.

Salaado Qasim opiskelee Helsingin yliopistossa ja tähtää valmistuttuaan opettajaksi, tiedotti Vantaan kaupunki palkintojen jakotilaisuudessa. Hänen sydämenasianaan on kannustaa eri taustoista tulevia nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan. Sitä varten hän on perustanut Rauhan ja hyvinvoinnin järjestön. Salaado vastaa järjestön Mentoring for Future -hankkeesta, joka tarjoaa nuorille tietoa erilaisista uramahdollisuuksista, järjestää vertaistukiryhmiä ja webinaareja, joissa ihmiset eri taustoista kertovat omista ammatinvalinnoistaan.
– Hankkeen mentorit tekevät myös tiivistä yhteistyötä yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajien kanssa. Järjestön arvoissa painotetaan, että kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet opiskella kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta, kerrottiin Vantaan tiedotteessa.

Mohedin Al-Aswad on työskennellyt pitkään Vantaan eri peruskouluissa arabian kielen opettajana. Hän on saanut paljon kiitosta auttavaisesta asenteestaan entisiltä ja nykyisiltä oppilailta ja heidän perheiltään, kaupunki tiedotti.
Oman työnsä ohessa Mohedin on ollut tekemässä arabian kielen digiaapista ja järjestänyt lapsille arabian kielen lukukilpailuja, joiden voittajat on kutsuttu Arabiemiraatteihin kansainväliseen kilpailuun. Hän on myös toiminut lasten, heidän perheidensä ja uusien maahantulijoiden tukena erilaisissa elämän vaikeuksissa.

Kulttuuriseppä-palkinto on Vantaan kaupungin tunnustus aktiivisesta työstä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden hyväksi. Se myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt omalla työllään, teoillaan ja asenteellaan kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta Vantaalla.