Valtava alue logistiikkakeskuksen käyttöön Nurmijärvellä

Kaupan alan ison logistiikkakeskuksen suunnittelu Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalueelle etenee. Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti huhtikuun lopulla luovuttaa Keskolle 57 hehtaarin laajuisen alueen logistiikkakeskuksen tarpeisiin.

Alueen laajuuttaa kuvastaa se, että sinne mahtuisi lähes kahdeksan Linnanmäen huvipuistoa, tiedottaa Nurmijärven kunta.

Päätöksen mukaan Keskon suunnitteleman logistiikkakeskuksen rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja seuraavan vuosikymmenen aikana. Keskuksen rakentaminen edellyttää Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan muuttamista. Rakennusoikeutta hanke tarvitsee kaikkiaan noin 300 000 kerrosneliömetriä.

Alueen luovutuspäätöksen jälkeen osapuolet tekevät ensin esisopimuksen, ja lopullinen kiinteistön kauppa solmitaan sen jälkeen, kun esisopimuksessa mainitut kaupan edellytykset ovat täyttyneet.

Nurmijärven kunnan johdossa logistiikkahankkeeseen suhtaudutaan erittäin myönteisesti.

– Päätös luovuttaa maata Keskon logistiikkakeskukselle tulee kaupan toteutuessa vaikuttamaan Nurmijärven kunnan tulevaisuuteen lukuisilla positiivisilla tavoilla, jotka täsmentyvät prosessin edetessä. Uskon, että valtuusto on tehnyt Nurmijärven kannalta yhden historian merkittävimmistä päätöksistä, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoi tiedotteessa.

Keskon investointi paitsi osoittaa Nurmijärven vetovoimaa, myös entisestään vahvistaa sitä.