Uusin tilasto: lähes 40 prosenttia Suvelan asukkaista vieraskielisiä

Suvelan väestöstä 39,0 prosenttia on ilmoittanut väestörekisterikeskukseen äidinkielekseen jonkin muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen. Tieto ilmenee toukokuussa julkistetusta väestötilastosta, joka on päivätty 1.1.2019.

Suvelassa asuu nykyisin 12 796 henkilöä.

Suvelan lisäksi väestötilastossa on erikseen Kirkkojärvi, Kaupunginkallio, Kuuriinnitty, Tuomarila ja Ymmersta. Espoon keskus jakautuu junarataa pitkin kahteen eri tilastoalueeseen: Suvelaan ja Kirkkojärveen.

Kirkkojärven neljästä tuhannesta asukkaasta 29,8 prosenttia on vieraskielisiä.

Ymmerstassa vieraskielisten osuus on 22,3 prosenttia. Tuomarilassa vieraskielisiä on 14,7 prosenttia asukkaista. Kuuriinniityssä vieraskielisiä on reilu 9 prosenttia ja Kaupunginkalliossa 7,8 prosenttia väestöstä.

Lähde: Helsingin, Vantaan, Espoon, HSY:n ja Uudenmaan liiton ylläpitämä Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta