Uusi koirapuisto on tulossa Laajasalon Kaitalahdenkuruun

Laajasaloon on suunniteltu uusi koirapuisto Kaitalahdenkuruun. Puistosuunnitelman mukaan uusi koira-aitaus rakennetaan Vuorilahdenpolun ja Kaitalahdenpuron pohjoiskulmaan.

Helsingin koirapalvelulinjauksessa ja siihen liittyvässä verkostosuunnitelmassa 2016 Kaitalahdenkuruun osoitettiin uusi koirapuisto.

Suunnittelualue on avointa loivaa niittyä. Kaitalahdenkurua halkoo oja, Kaitalahdenpuro. Lähtökohtana on sovittaa koira-aitaus avoimeen maisemaan siten, että alueen nykyiset luontoarvot ja maisema-arvot säilyvät mahdollisimman hyvin. Aitaus sijoitetaan jalopuurinteen ja uhanalaisen kallionaluslehdon eteläpuolelle.

Alueelle tulee omat aitaukset pienille ja isoille koirille. Aitaukselle johdetaan uusi 3,5 metriä leveä kivituhkapintainen käytäväyhteys. Molempiin aitauksiin sijoitetaan kaksi penkkiä.

Uusi koira-aitaus palvelee paitsi Laajasalon nykyisiä asukkaita niin myös Kruunuvuorenrannan uusia asukkaita. Kaupungin mukaan koirapuisto herätti paljon myönteistä palautetta Kruunuvuorenrannan isossa asukastilaisuudessa viime marraskuussa. Tilaisuuden jälkeen kaupunki sai kuitenkin kaksi kirjallista palautetta, jossa vastustettiin koira-aitauksen sijoittamista Kaitalahdenkuruun, koska se voi häiritä luontoa ja osaa asukkaista.

Kaupunki on varautunut koirapuiston rakentamiseen vuoden 2019 talousarviossa.