Uuden ruokakaupan kaavoitus herättää laajaa vastarintaa Länsi-Pakilassa

Länsi-Pakilan Kyläkunnantien liike- ja toimistorakennuksen kaavaehdotuksesta on jätetty jopa 29 muistutusta. Näistä yhdessä muistutuksessa on allekirjoittajana seitsemän henkilöä.

Helsingin kaupungille toimitettujen muistutusten mukaan kaavaratkaisu on sopimaton alueelle. Uutta rakennusta pidetään liian suurena ja varjostavana. Lisäksi sen katsotaan olevan palveluiltaan alueellisesti turha. Kaavaehdotuksessa osoitteeseen Kyläkunnantie 67 tulisi uusi päivittäistavaramyymälä Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen. Lisäksi kohteeseen tulisi toimistotiloja.

Lisäksi muistutuksissa esitetään huoli liikenneturvallisuudesta esimerkiksi koululaisten näkökulmasta.

– Asemakaavamuutoksen katsottiin olevan ristiriidassa aluesuunnitelman kanssa. Muistutuksissa korostettiin myös kaupan huollosta aiheutuvaa huoltoliikenteen ääntä ja pakokaasupäästöjä. Lisäksi paikallispalveluiden muuttumista pelättiin, kerrotaan kaupunkiympäristölautakunnan esityksessä.

Länsi-Pakilassa on nykyisin kaksi ruokakauppaa. Lidl sijaitsee Alkutien ja Pakilantien kulmassa. S-market on Kyläkunnantien eteläpuolella. Uusi ruokakauppa kaavoitetaan S-markettia vastapäätä, Kyläkunnantien pohjoislaitaan.