Työturvallisuus työpaikalla vaatii nyt toisten huomioimista

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jos työpaikalla on riski altistua koronavirukselle, on työnantajan määriteltävä työntekijöiden altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto sekä päätettävä torjuntatoimista.

Ensisijaiset koronatartunnan ehkäisykeinot ovat hyvä hygienia, turvavälit sekä organisatoriset ja tekniset toimet

Ensisijaisia tartunnan torjuntakeinoja hygienian ja turvavälien lisäksi ovat mm. työaikajärjestelyt, työntekijöiden jakaminen ryhmiin, etätyö, tilajärjestelyt ja riittävän ilmanvaihdon varmistaminen. Vasta näiden jälkeen aletaan harkita kasvomaskien tai hengityksensuojainten käyttöä.

Suojaimia ja maskeja voidaan tarvita tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 min ja on tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.

Jos merkittäviä todennäköisyyksiä altistumiselle ei työpaikalta löydy, riittää hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen sekä oireisten työntekijöiden ohjaaminen terveydenhuoltoon.

Kasvomaskeja ja hengityksensuojaimia tarvitaan harvoin

Kasvomaskeja tai hengityksensuojaimia tarvitaan koronavirustartunnan estämiseksi harvoin. Esimerkiksi toimistotyössä maskeja ei yleensä tarvita, sen sijaan lähikontaktissa tehtävässä palvelutyössä kuten kosmetologin tai hierojan työssä maskista on hyötyä asiakkaita suojattaessa. Samoin asiakkaan maskista on hyötyä työntekijää suojattaessa. Myös esimerkiksi huoltotöissä, joissa on useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, voidaan tarvita maskeja tai suojaimia. Terveydenhuollon ammattilaisille on olemassa omat ohjeensa varotoimista ja suojautumisesta. Ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen nettisivuilta ttl.fi

Koska kaikki työpaikat ja työtehtävät ovat erilaisia, yksityiskohtaisia ja yhtenäisiä ohjeita kasvomaskien tai hengityksensuojainten käytöstä ei voida antaa. Jokaisen työpaikan on itse arvioitava riskinsä ja harkittava tarvittavat toimenpiteet. Työsuojelun ja työterveyden asiantuntijat toki auttavat riskien arvioinnissa.

Työnantaja maksaa työssä tarvittavat suojaimet ja maskit

Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskin käyttöön riskien arvioinnin pohjalta päädytään, pitää työnantajan hankkia suojaimet ja maskit ja valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Työmatkoilla käytettävät maskit eivät kuulu työnantajan kustannettaviksi, mutta niidenkin maksamista työnantajan kannattaa harkita. Maskien käyttö työmatkalla pienentää tartuntariskiä myös työpaikalla ja vähentää mahdollisesti sairauspoissaoloja.

Verottajan linjauksen mukaan työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti kasvomaskeja. Verovapauden kannalta ei ole väliä, käyttääkö työntekijä maskia töissä vai matkalla töihin. Myös työntekijät voivat vähentää työmatkoilla käytettävien maskien kulut verotuksessa.

Tarkistuslista työpaikan koronariskien arviointiin ja ohje COVI19 tartuntariskin ehkäisyyn työpaikalla löytyvät Työterveyslaitoksen nettisivuilta ttl.fi

Työterveyslaitos on antanut uudet ohjeet koronavirusriskin arvioimiseksi työpaikoilla. Kuva Ttl.

JAA