Tyhjä katkaisuhoitoasema väistyy tornitalojen tieltä Myyrmäessä

Myyrmäen keskustassa sijaitseva entinen A-klinikka katkaisuhoitoasemineen aiotaan purkaa uudisrakentamisen alta. Sen sijaan tontilla nykyisin sijaitseva hoitokoti pääosin säilyy ja sitä aiotaan laajentaa. Hoitokodin siipiosa aiotaan niin ikään purkaa.

Kyseessä on Korutie 1-3:n asemakaavan muutoshanke. Alue rajautuu kehärataan, Rajatorpantiehen ja Korutiehen.

Vantaan kaupungin mukaan A-klinikka ja katkaisuhoitoasema ovat tyhjilllään. Betesda-säätiön hoitokotia on tarve laajentaa. Osa uudisrakentamisesta sijoittuu Korupuistoon, jossa on oikopolku, penkkejä ja puita. Lähellä säilyy Nuorapuisto leikkipaikkoineen.

Asemakaavamuutoksen selostuksen mukaan hoivakodin laajennus on 9-kerroksinen rakennus. Asuinkerrostaloja on tulossa kolme, joista kaksi on 12-kerroksisia tornitaloja. Tornitaloista muodostuu maamerkki Myyrmäen keskustaan etelän suunnasta tulijoille. Uutta rakentamista kaavoitetaan kaikkiaan 12 471 kerrosneliömetriä. Korutien katualue kapenee, mutta raitiotievaraus säilyy.

Purettavaksi kaavoitettavat A-klinikka ja katkaisuhoitoasema on rakennettu vuonna 1989. Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Korutien asemakaavan muutosehdotuksen kesäkuussa.