Toteuttamatta jääneen metrolinjan paikalle päiväkoti Länsimäessä

Tarpeettomaksi jäänyt metrolinjan rata-aluevaraus muutetaan päiväkotitontiksi ja puistoalueeksi Länsimäessä. Vartiotien eteläpuolella sijaitsevaan rakentamattomaan metsään on aikoinaan merkitty Mellunmäki-Hakunilan metrolinjan tilavaraus.

Alueen nykyinen asemakaava on peräisin 1980-luvun alusta, jolloin Vantaan yleiskaavassakin oli varaus metroradan jatkamisesta Mellunmäestä Hakunilaan. Vuoden 2007 yleiskaavassa metrovaraus on poistettu lopullisesti. Vantaan kaupunki alkoi selvittämään pikaraitiotien rakentamismahdollisuutta.

Nykyisessä asemakaavamuutoksessa kaupungin tavoitteena on saada Länsimäen asukkaille välttämätöntä uutta päiväkotia varten tontti rakentamattomalle metroaluevarauksen alueelle. Kulku päiväkotiin tulee Vartiotieltä. Kaava-alueesta suurin osa on ajateltu osaksi viereistä luonnontilaista Juoksuhaudanpuistoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt asemakaavan muutoksen, ja seuraavaksi se etenee kaupunginhallitukseen.

Metrolinjaa ei siis ole tulossa, mutta pikaraitiotie on. Toteutuessaan Vantaan pikaratikka kulkee melko läheltä päiväkotia, nimittäin Länsimäentietä pitkin Fazerintielle.

JAA