Tapiolan uimahalli korjataan entistä toimivammaksi

Tapiolan uimahalli ulkoa. Kuva: Marko Oikarinen.

Tapiolan uimahalli peruskorjataan siten, että sen rakennustaiteelliset arvot ja arkkitehtoninen kokonaishahmo säilyvät. Hallin purku- ja pesutilat uudistetaan toimivammiksi ja kaikki vaurioituneet rakenteet uusitaan.

Espoon kaupunki tiedotti hankkeesta 10. joulukuuta 2020.

Tavoite on, että korjaustyö käynnistetään vuonna 2022. Tällöin Tapiolan uimahalliin pääsee uimaan vuonna 2024.

Tapiolan uimahallista tehtiin laajat tutkimukset ja selvitykset, joiden pohjalta asiantuntijat laativat lausunnon uimahallin korjauskelpoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lausunnon mukaan rakennuksen korjausaste olisi noin 90 prosenttia. Lausunnon ja käytyjen keskustelujen perusteella asiantuntijat laativat kaupungin toimeksiannosta jatkotoimenpide-ehdotuksen 19.11.2020.

Ehdotuksen lähtökohtana on, rakennuksen arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen ohella, asemakaavan suojelumääräys. Suojelumääräyksen taustalla on rakennushistoriallisessa selvityksessä ja inventoinnissa tehty uimahallin tilojen arkkitehtonisten arvojen, käyttötarkoituksen säilymisen ja tilojen merkitysten arviointi.

Jatkotoimenpide-ehdotuksen mukaan allashallin peruskorjauksessa on mahdollista säilyttää ja kunnostaa katon pääpalkit ja kantava yläpohjalaatta sekä pilarit. Vesikattorakenteiden korjaustyössä parannetaan niiden kantavuutta nykyistä mitoituslumikuormaa vastaavaksi. Pilareissa korjataan osat, jotka ovat olleet alttiina roiskevesille. Pääaltaan rakenteet on uusittava kokonaisuudessaan. Perustukset on uusittava, koska niissä on alkavaa alkalikiviainesreaktiota.

Tapiolan uimahallin julkisivut ja kaikki talotekniset järjestelmät ovat uusimisiässä.
Rakennuksen itäpäässä olevien puku- ja pesutilojen välipohjat on purettava ja kolmen tason sijaan on suunniteltava kaksi tasoa. Riittävien puku- ja pesutilojen sekä tarvittavien uusien teknisten tilojen toteuttaminen edellyttää rakennuksen vähäistä laajentamista tontin itäreunaan saakka. Jatkosuunnittelussa selviää laajennusosan arkkitehtoninen luonne. Laajennus edellyttää poikkeamispäätöstä.

Selvitysten ja lausuntojen laatimisen yhteydessä kaupunki on käynyt useassa vaiheessa asioita läpi Museoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Niiden mukaan nyt laadittu jatkotoimenpide-ehdotus on perusteltu, hyvin laadittu ja hyvä lähtökohta etenemiselle. Ehdotus edistää uimahallin korjaamista sen arvot huomioiden.
– Näyttää siltä, että uimahallin peruskorjaukseen on löydettävissä ratkaisu, joka on rakennussuojelun kannalta hyvä ja ottaa huomioon eri viranomaisnäkemykset. Tämä luo pohjan toteuttamiskelpoisille korjaussuunnitelmille, jotka ovat toteutettavissa hallittavasti ilman pitkäkestoisia kaavaprosesseja, kertoo tiedotteessa teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Periaatepäätös hankkeesta on tarkoitus tehdä tammikuussa 2021. Sen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma, joka tuodaan kaupungin päätöksentekoon ennen kesälomia 2021. Varsinainen suunnittelutyö käynnistyisi heti tämän jälkeen. Hanke sisältyy kaupungin investointiohjelmaan lähivuosille.

Tapiolan uimahalli ulkoa. Kuva: Marko Oikarinen.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.