Tällaisia asuintaloja tulee Koskelan sairaala-alueelle

Koskelan sairaala-alueen perinteikkään sairaalapuiston ympärille rakennetaan lähivuosina yli 1 500 uutta asuntoa noin 3 000 uudelle asukkaalle.

SSA Group Oy rakennuttaa ensimmäiset kaksi kerrostaloa, joissa on yhteensä 66 Hitas-asuntoa. Työmaa käynnistyy syyskuussa muun muassa aitaamisella, puiden kaadolla ja maanrakennustöillä.

Seuraavat työmaat käynnistyvät loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020.

Koskelan entiselle sairaala-alueelle rakennetaan erityyppisiä kohteita, kuten hitas-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, vuokra-asuntoja, asumisosuuskunta-asuntoja sekä senioreille suunnattuja asuntoja. Katutasoon tulee paikoin jonkin verran liiketiloja.

Uudet rakennukset sijoittuvat Koskelan sairaala-alueen reunoille. Koskelantien, Käpyläntien ja Kunnalliskodintien varrelle nousevien kerrostalojen suojaan jätetään suuri osa vanhasta sairaalapuistosta.

Aloituskohteen noppamainen talo puiston puolella. SSA Group Oy.
Arkkitehdin näkemys aloituskohteesta Käpyläntieltä päin. Kuva: SSA Group Oy.
Kunnalliskodintien ja Koskelantien kulma. Asuntotuotantopalvelujen kohteita. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen Komonen, kaupunkiympäristö