Soukkaan uudistuksia: avarampi alikulkutunneli ja uusi kiertoliittymä

Yläkartanontielle ja Kaskilaaksontielle on kaavailtu uudistuksia Soukassa.

Yläkartanontie on alueellinen kokoojakatu, jolla on myös linja-autoliikennettä. Kaskilaaksontie on tonttikatu. Yläkartanontiellä on polkupyöräilyn pääreitti.

Yläkartanontielle rakennetaan tukimuuri bussipysäkin taakse. Yläkartanontien nykyinen alikulkukäytävä korvataan uudelle avarammalla alikulkutunnelilla. Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien risteykseen tulee kiertoliittymä. Kaskilaaksontie 1:n nykyinen ajoliittymä muuttuu tontin kevyen liikenteen yhteydeksi. Yhteyden yläpäähän tulee pollarit, joilla estetään ajoneuvojen ajo kevyen liikenteen reitillä.

Katualueille ja puistoihin istutetaan uusia puita ja pensaita. Reuna-alueet nurmetetaan. Kadut päällystetään ja valaistaan sekä reunatuet ovat luonnonkiveä. Nykyinen vesihuolto jää pääosin käyttöön.

Kaskilaaksontien kääntöpaikan vieressä on vireillä asemakaavan muutos. Nykyinen liiketontti, pysäköintialue ja osa katualuetta muuttuu asuinkerrostalotontiksi.

Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien katu- ja puistosuunnitelmat on laadittu vuonna 2018 yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa.

Espoon kaupungin mukaan suunnitelmien toteutus on välttämätöntä, sillä asukasmäärät lisääntyvät alueella täydennyskaavoituksen myötä. Lisäksi Yläkartanontien nykyinen alikulkutunneli on liian matala ja yleisilmeeltään pimeä.