Salatut elämäntaidot pyörii Mellunkylän kouluissa

Mellunkylän vitosluokkalaiset opettelevat tunnetaitoja Salatut elämäntaidot -toimintamallissa.

On tärkeää, että lapset oppivat tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan. Sillä on iso merkitys arjen riitatilanteiden ratkomisessa, Itäluotsin sosiaaliohjaaja Jenni Tverin Mellavuo on huomannut syksyn aikana.

Hän on yksi Salatut elämäntaidot –oppituntien vetäjä tiimissä, jossa on mukana lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita Kontulassa, Vesalassa ja Mellunmäessä.

Salatut elämäntaidot on pääasiassa viidesluokkalaisille suunniteltu oppituntien kokonaisuus. Vuoden mittaan on noin kahdeksan tuntia, joilla lapset harjoittelevat esimerkiksi erilaisten tunteiden nimeämistä ja tunnistamista. Yhdessä tehdään paljon erilaisia harjoituksia, jotka tähtäävät parempaan itsetuntemukseen, pärjäämiseen ryhmässä ja kykyyn ratkoa ristiriitatilanteita.

Tunteja pitävät tiimit, joissa on alueella lasten ja nuorten parissa toimivia aikuisia, esimerkiksi sosiaaliohjaajia, nuorisotyöntekijöitä ja koulukuraattoreita. Näin he tulevat lapsille tutuiksi, mikä lisää heidän turvallisuudentunnettaan.

Salatut elämäntaidot –toimintamallia kokeiltiin ensin Vuosaaren kouluissa, mistä se levisi Mellunkylään. Tavoitteena on saada toimintamalli leviämään mahdollisimman moneen kouluun.

Lasten turvallisuudentunne kasvaa

Koulukuraattorit Jessica Sandén ja Emnet Tarer ovat hyvin sitoutuneita työskentelyyn.

Olen tykännyt siitä, että vetäjät ovat eri toimijoita, ja on ollut kiva työskennellä verkostossa, Jessica Sandén toteaa.

Monet lapset saattavat ajatella, että toiset tunteet ovat sallittuja ja toiset kiellettyjä. Jos esimerkiksi suuttuu, niin se on ikään kuin päälle päin näkyvä jäävuoren huippu. Pinnan alla voikin piillä monenlaisia tunteita, kuten vaikka surua, jota on vaikea näyttää muille. Olennaista onkin oppia huomaamaan ja tunnistamaan tunne ja sen jälkeen miettiä mitä sillä tunteella tekee.

Samassa tiimissä työskentelevä Jenni Tverin Mellavuo pitää tärkeänä, että lapset oppivat huomaamaan esimerkiksi vihan tunteen vähän ennen kuin nyrkki heilahtaa.

Tunteilla on ennakkotiloja: lapsi voi esimerkiksi tunnistaa, että nyt mä alan suuttua, jos alkaa hikoiluttaa tai nyrkki puristuu.

Mikaelin seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tiina Mäki-Arvela on tottunut vetämään kouluilla erilaisia ryhmäytymisharjoituksia, joiden tavoitteena on saada luotua yhteishenkeä luokkiin.

Tämä poikkeaa niistä siinä, että lapset hyötyvät tunnetaidoista myös yksilöinä. Myös työskentelymallina tämä toimii, koska tunteja vetämässä on tiimi.

Jenni Tverin Mellavuo pitää Salatut elämäntaidot –kokonaisuutta hyvin suunniteltuna, materiaaleja selkeinä ja vetäjien mukaan muotoutuvina.

Esimerkiksi viime kerralla luin edellisenä iltana, mitä asioita tunnilla käsitellään. Ehdimme nuorisotyönohjaaja Bea Mokin kanssa sopia aamulla, mitä otetaan tai jätetään pois eri vaihtoehdoista. Hyvin soljui yhteistyö, hän kiittää.

Itäluotsin sosiaaliohjaaja Jenni Tverin Mellavuo (vas.), Keinutien koulun koulukuraattori Jessica Sandén ja nuorisotyönohjaaja Bea Mokki Mikaelin seurakunnasta.

Malli tukee opettajien työtä

Vaikka Salatut elämäntaidot –malli on otettu käyttöön vasta Vuosaaren ja Mellunkylän kouluissa, niin aihetta on jo ehditty tutkia. Sosionomi YAMK Hanna Laine teki opinnäytetyön Metropolia-ammattikorkeakouluun siitä, miten vuosaarelaiset opettajat ovat kokeneet mallin vaikuttavan ryhmäturvallisuuteen.

Tuloksina oli parempi yhteishenki, kyky tunnistaa tunteita, ja lasten itsetunnon paraneminen. Vuorovaikutus näkyi osallistumisena ja empatiakyvyn parantumisena. Opettajien havaintojen mukaan myös lasten ymmärrys tunteiden kirjosta parani, projektipäällikkö Anette Henttinen kertoo.

Tarvetta tämän tyyppisten asioiden käsittelyyn on selkeästi ja opetusta pitäisi lisätä. Koko hanke lähtikin alun perin liikkeelle opettajien ja koulujen toivomuksesta.

Kun haastattelin opettajia etukäteen, moni toivoi mahdollisuutta seurata omia oppilaitaan tuntien aikana ja nähdä miten lapset käyttäytyvät toisten aikuisten johdolla. Vetovastuuta ei opettajilla ole, mutta se ei sulje pois sitä, etteivätkö he voi avustaa. Kaikki materiaalit ja tieto tunneista pyritään aina toimittamaan heille etukäteen.

Mellunkylän alueella Salatut elämäntaidot -oppitunteja toteuttavat keväällä 2020:

  • Helsingin Mikaelin seurakunta
  • Koulujen oppilashuolto
  • Nuorisopalvelut, Itäluotsi
  • Nuorisopalvelut, nuorisotalot
  • Me –koulu
  • Poikien Talo
  • Sosiaaliohjaus

Teksti ja kuvat: Outi Jaakkola