Jeremias Nurmela: “Veikkaus myyntiin”

Uhkapelimonopoli Veikkaus ei tällä hetkellä toteuta tehtäväänsä. Onnistuneesta uhkapeliongelmien torjunnasta ei voida puhua, kun samalla 124 000 peliongelmaisen suomalaisen eteen tulee jokaisen kaupan tuulikaapissa välkkyvä ja houkutteleva pelikone. Veikkauksen tuotoilla toisaalta myös rahoitetaan järjestöjä, joiden työn tärkeys aina etsivästä nuorisotyöstä mielenterveyspalveluihin on kiistaton. Peliongelmat ja järjestöjen rahoitus kaipaavat yhtäaikaisen ratkaisun.

Kokoomusopiskelijat esittää yksinkertaista ratkaisua: myydään Veikkaus. ”Meidän tulisi myydä Veikkaus, siirtyä uhkapelimarkkinoilla lisenssijärjestelmään ja kieltää pelikoneet ruokakaupoista. Esimerkiksi Ruotsi keräsi lisenssijärjestelmällä 170 miljoonaa euroa lisää verotuloja jo ensimmäisen puolen vuoden aikana,” huomauttaa kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Veikkauksen myyminen toisi myös merkittävästi tuloja valtion kassaan. Hyvin karkealla, mutta konservatiivisella laskukaavalla laskettuna Veikkauksen myyntihinta olisi 10 prosentin tuottovaateella n. 11 miljardia euroa. Tämä 11 miljardia voitaisiin myös rahastoida ja rahaston tuotoilla tukea nykyään veikkauksen tuotoilla pyörivää järjestösektoria.

“Emme voi jatkaa järjestelmää, jossa peliongelmaiset rahoittavat suomalaista järjestötoimintaa. Peliongelmia ja muita addiktioihin liittyviä ongelmia voitaisiin ratkaista panostamalla lisää rahoitusta matalan kynnyksen apuun. Myös tämä rahoitus voisi tulla Veikkauksen myynnistä saaduilla tuotoilla perustetusta rahastosta.” Päättää Nurmela.

Veikkauksen arvo on saatu yhteenlaskemalla veikkauksen nettovarallisuus ja vuosittaisen kassavirran arvo ikuisuuteen diskontattuna nykyarvoon 10%:n tuottovaateella.

Kokoomusopiskelijat saavat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille tarkoitettua tukea.