Riihikallion väliaikainen koulu on käytössä ainakin neljä vuotta

Oppilaat ovat päässeet aloittamaan uuden lukukauden uuden opetussuunnitelman mukaisissa tiloissa. Tilapäinen koulurakennus on käytössä ainakin neljä vuotta.

Riihikallion koulussa on vuosien mittaan suoritettu kunto- ja sisäilmatutkimuksia sekä niiden pohjalta on tehty useita korjaustoimenpiteitä. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta oppilaiden ja henkilökunnan oireilu tiloissa on jatkunut. Tuusulan kunnan Tilapalvelut on yhdessä Sivistystoimen sekä WSP Finland Oy:n kanssa laatinut Riihikallion koulukiinteistöstä strategisen kehittämissuunnitelman, jonka tuloksena tontille esitetään rakennettavaksi uusi koulurakennus sekä liikuntapuisto.

Puhtaan sisäilman rakennuksia valmistava Fixcel Group on toimittanut väliaikaiset tilat Riihikallion koululle uuden koulun rakentamisen ajaksi. Väliaikaiset tilat valmistuivat heinäkuun lopulla uutta lukuvuotta varten ja ovat käytössä uuden koulun valmistumiseen asti.

Siirrettävä, tilapäinen, kaksikerroksinen koulurakennus on kooltaan noin 2000 neliömetriä ja se on mitoitettu 450 oppilaalle. Sisäilmasta herkistyneiden ihmisten runsaasta määrästä johtuen tilojen sisäilman laatuun sekä rakennusmateriaalien päästöttömyyteen kiinnitettiin huomiota väliaikaisia tiloja hankittaessa.