Puustoa ja pusikkoa raivataan Tuusulanjärven lintualueella

Tuusulan kunta on aloittanut Natura-alueen talviset hoitotoimet Tuusulanjärven eteläpäässä ja länsirannalla.

Kunnan viherpalvelut käynnisti raivaukset helmikuun 2021 lopussa. Ranta-alueelta poistetaan pusikkoa ja puustoa. Raivauksessa kaadettava puuaines kuljetetaan pois maastosta.

– Raivauksia ei suoriteta lintujen pesimäaikaan 15.4.-31.7. Työn toteuttamiselle on nyt erinomaiset olosuhteet. Järvi on hyvin jäässä, joten kohteella liikkuminen turvallisesti on mahdollista, Tuusulan kunta tiedotti.

Tuusulanjärven eteläpäässä ja länsirannalla sijaitsee Euroopan unionin Natura-ohjelmaan kuuluva lintujen suojelualue. Itse asiassa koko Tuusulanjärvi on luokiteltu tärkeäksi lintualueeksi. Siellä pesii ja levähtää useita lintudirektiivin suojelemia lajeja.

– Valitettavasti Tuusulanjärven eteläpäässä sijaitseva Natura-alue on vuosien saatossa päässyt pahasti pusikoitumaan, jonka seurauksena linnut ovat kaikonneet.

Tuusulanjärven lintuveden Natura-alueen hoitamiseksi on laadittu hoitosuunnitelma vuonna 2016. Sen toteuttamiseksi on myönnetty Tuusulan rakennusvalvonnasta kymmenen vuoden maisematyölupa. Lisäksi alueelle on tehty kaksi maastokatselmusta ELY-keskuksen lintuvesikoordinaattorin kanssa.

– Maastokatselmuksien päämääränä on varmistaa maastossa, että maisematyöluvan mukaiset raivaukset tehdään lintujen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Tuusula tiedotti.