Pasila-seura: Tripla lisää Pasilan elinvoimaisuutta

Pasila-seuran puheenjohtajan Heta Välimäen mukaan pasilalaiset ovat suhtautuneet hyvin avoimin mielin alueen rakentamiseen ja kasvuun.

Keski-Pasilaan nouseva kaupunkikeskus Tripla on kolmen korttelin kokonaisuus, joka tulee sisältämään muun muassa liikkeiden määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen Mall of Triplan sekä asuntoja, toimistoja, hotellin, Pasilan uuden rautatieaseman ja pysäköintilaitoksen.

Kaupunkikeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä 2015, ja se valmistuu vaiheittain vuosina 2019–2020. Asuntoja tulee olemaan noin tuhannelle ihmiselle. Mall of Tripla avataan 17. lokakuuta. Samaan aikaan otetaan käyttöön myös uusi rautatieasema sekä pysäköintilaitos.

Pasila-seuran puheenjohtaja Heta Välimäki kertoo seuran suhtautuvan Triplan tuloon myönteisesti.

– Tripla lisää Pasilan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Triplan myötä alueen palvelut lisääntyvät merkittävästi. Varsinkin iltaisin niitä on ollut tähän asti hyvinkin niukasti. Onhan se iso muutos, kun jatkossa vierestä löytyy oikeastaan kaikki.

Pasila-seura on järjestänyt viime vuosina lukuisia Triplaan liittyviä asukasiltoja ja seura on ollut muutenkin aktiivisessa vuorovaikutuksessa niin Helsingin kaupungin kuin Pasilan asukkaiden kanssa. Välimäen mukaan pasilalaisilla tuntuu olevan pääsääntöisesti myönteiset odotukset Triplan suhteen.

– Täällä on suhtauduttu hyvin avoimin mielin alueen rakentamiseen ja kasvuun. Vastustusta on ollut hirvittävän vähän. Tilapäisiin liikennejärjestelymuutoksiin ja muihin on suhtauduttu kärsivällisesti.

Välimäki toivoo Keski-Pasilan rakentamisen toimivan Itä- ja Länsi-Pasilaa yhdistävänä tekijänä.

– Alueen muutos on Pasila-seuralle samalla iso haaste: miten uuden Pasilan identiteetti alkaa rakentua, saammeko luotua yhtenäistä Pasila-fiilistä ja haluavatko uudet asukkaat liittyä kaupunginosaseuraan.

Muuhunkin Pasilaan satsattava riittävästi

Monesti suurten kauppakeskusten rakentamisen ajatellaan olevan uhka alueilla entuudestaan oleville pienemmille toimijoille.

– Täällä Pasilassa kivijalkaliikkeitä on valmiiksi aika vähän. Lounasravintoloita on paljon. Uskon niille olevan jatkossakin tilausta. Jos haluaa käydä nopeasti lounaalla, kauppakeskukseen meneminen ei ole välttämättä mukavin vaihtoehto.

– Uskoisin myös niin, että uusien asukkaiden tulo alueelle on täällä pikemminkin luomassa uudenlaisia mahdollisuuksia myös kauppakeskuksen ulkopuolella toimiville yrittäjille.

Välimäen mukaan pasilalaiset tuntuvat olevan Triplan kohdalla eniten huolissaan siitä, satsataanko myös muuhun Pasilaan riittävästi.

– Triplaan ollaan satsattu valtavasti, mutta jo olemassa olevan Pasilan peruskunnossapitoon, viihtyvyyteen ja nykyaikaisena pitämiseen ei ole laitettu riittävästi resursseja. Jotta Pasilasta tulisi tavoitteen mukaisesti kaupungin uusi keskusta, myös muuta Pasilaa on hoidettava hyvin.

Välimäen mukaan Pasilasta on nykyään aiempaa myönteisempi kuva. Hän itse muutti Itä-Pasilaan 11 vuotta sitten.

– Tuohon aikaan ihmiset saattoivat ihmetellä minkä ihmeen takia joku haluaa muuttaa Itä-Pasilaan. Nykyään tällaiseen ihmettelyyn ei enää törmää. Yhtäkkiä onkin huomattu, että Pasila on kiva, rauhallinen, aika vihreä, kansainvälinen ja kotoisa asuinalue.

– Muutos on monen tekijän summa. Kaupungin satsaaminen Pasilaan Triplan ja muun rakentamisen kautta on luonnollisesti vaikuttanut yleiseen mielikuvaan ja lisännyt ihmisten kiinnostusta Pasilaan.

Juhana Unkuri