Parkkipirkot ja ensihoitajat kohtaavat Vantaalla eniten uhkailua

Melkein puolet, 49 prosenttia Vantaan kaupungin työntekijöistä koki uhkailua tai väkivaltaa työssään vuonna 2018.

Joillakin ammattialoilla uhka- ja väkivaltatilanteita koetaan vieläkin enemmän. Vuonna 2018 Vantaalla väkivaltaa tai sen uhkaa koki esimerkiksi 100 prosenttia pysäköinnintarkastajista, 79 prosenttia lähihoitajista, 88 prosenttia ensihoitajista, 66 prosenttia opettajista sekä 71 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista.

Tiedot ilmenevät Kunta10-tutkimuksesta, jonka tuloksista Vantaan kaupunki tiedotti lokakuun alussa 2019. Vantaan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi osana valtakunnallista Kunta10-tutkimusta.

Asiakaspalvelutyötä tekevät kohtaavat työssään nimittelyä, seksuaalista vihjailua, fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Ilmiö ei kosketa yksin kunnallisella puolella työskenteleviä, sillä epäasiallista käytöstä esiintyy kaikilla palvelualoilla.

Vantaan kaupungin mukaan kaupungin työntekijöiden uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kasvaneet Vantaalla muiden kuntien trendiä mukaillen.

Vantaa yrittää puuttua ongelmaan esimerkiksi Ollaan ihmisiksi -kampanjalla, joka näkyy katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa. Kampanjalla halutaan herätellä asiakkaita miettimään omaa rooliaan asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin edistämisessä.