Pakilan iso koulu- ja päiväkotihanke hyväksyttiin

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessaan Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman.

Suunnitelma koskee Pakilan ala-asteen ja yläasteen tilojen laajaa perusparannusta, nuorisotiloja sekä nykyisille päiväkodeille Havukka ja Pakila rakennettavaa uudisrakennusta.

Rakennukset suunnitellaan mahdollisimman laajaan asukaskäyttöön soveltuviksi.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtävää laajennusta ja perusparannusta sekä Elontie 35:een tulevaa uudisrakennusta.

Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste. Hankkeen valmistuttua siellä toimii perusopetuksen vuosiluokat 3–6 sekä Pakilan yläaste ja nuorisopalvelut.

Elontie 35:n rakennuksessa toimii nykyisin päiväkoti Havukka. Hankkeen valmistuttua siellä toimii Pakilan ala-asteen alkuopetuksen vuosiluokat 1–2 sekä uusi päiväkoti, joka korvaa päiväkodit Havukan ja Pakilan.

Hankkeella tehostetaan tilankäyttöä ja uudistetaan tilat opetuksen vaatimusten tasolle. Tilasuunnitelma tehdään niin, että se tukee myös alueen asukkaiden ja asukasyhdistysten toimintaa sekä tilojen aktiivista käyttöä ilta-, viikonloppu- ja loma-aikana.

Hanke tukee Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun muassa siten, että uudisosat suunnitellaan pääosin puurakenteisina. Uudisrakennusten lämmitys toteutetaan käytön osalta hiilineutraalisti lähdelämmöllä, joka perustuu hukka-, aurinko- ja maalämmön hyödyntämiseen.

Rakentamisen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020. Hankkeen kustannukset ovat 52,8 miljoonaa euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja, joiden hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 16. joulukuuta 2019. Seuraavaksi Aulikinpuistoon suunnitelluille väistötiloille haetaan rakennuslupaa. Väistötilojen rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä, ja olla valmiina elokuussa koulujen alkaessa.

Kuva: Länsi-Pakilan perusparannettava koulurakennus ja laajennusosa, havainnekuva. Kuva: Pakilanpuiston allianssi.