Lukioissa viihdytään hyvin, mutta työmäärä koetaan suureksi

Pääkaupunkiseudun lukiolaisille loka-marraskuussa tehdyn kyselyn mukaan opiskelijat kokevat viihtyvänsä oppilaitoksessaan ja tarvittaessa tukea on ollut saatavilla hyvin. Opiskelu lukioissa koetan kuormittavaksi, ja työn määrän koetaan olevan suurempi kuin edellisen kyselyn aikaan, joka tehtiin neljä vuotta sitten. Eniten hajontaa oppilaitosten välillä oli tiloihin, ruokailuun ja sähköisiin välineisiin ja oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä.

Lukioissa on hyvä yhteishenki

Pääkaupunkiseudun lukioissa on hyvä yhteishenki ja lähes 90 % kertoo viihtyvänsä lukiossaan hyvin, joskin viihtyminen on hieman heikentynyt aiempaan kyselyyn verrattuna. Hyvinvointia koskevien väittämien kokonaistulos on parantunut kaikissa kunnissa eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että opiskelijat kokevat vuoden 2012 tuloksiin verrattuna saavansa nyt paremmin neuvoja ja apua erilaisissa oppimisvaikeuksiin ja opintososiaalisiin asioihin liittyvissä haasteissa. Vuonna 2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jonka myötä lukioihin on lisätty kuraattoreita ja psykologeja. Tämä on varmasti vaikuttanut parantuneisiin tuloksiin.

Opiskelijat kokevat, että heidän vaikutusmahdollisuutensa ovat parantuneet ja että heidän mielipiteensä otetaan huomioon entistä paremmin. Opiskelijoiden osallisuus on keskeisenä teemana syksyllä 2016 käyttöön otetuissa uusissa opetussuunnitelmissa, joten asiaa tullaan kunnissa kehittämään edelleen.

Kansainvälisyys näkyy lukioissa erilaisina vierailuina, projekteina ja muun muassa kummikoulutoimintana. Yli 80 prosenttia opiskelijoista ilmoitti, että heillä on lukiossaan mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan.

Kehittämiskohteita

Opiskelijat kokevat lukio-opiskelun työmäärän kuormittavammaksi kuin vuoden 2012 kyselyssä. Samanaikaisesti oppimista ja opiskelutaitojen kehittymistä edistävien työtapojen hyödyntämisen koetaan heikentyneen. Myös opinnoissa omaan tahtiin eteneminen on heikentynyt. Lukiossa opiskeltava ainevalikoima on laaja ja monet valitsevat runsaasti vapaaehtoisia opintoja pakollisten lisäksi, joka saattaa kasvattaa työmäärää jopa kohtuuttomasti. Opinto-ohjausta on kunnissa kehitetty viime vuosina, mutta siihen kannattaa edelleen kiinnittää erityistä huomiota. Kehittämisen tarvetta kyselyn mukaan on myös ohjauksen antamisessa urasuunnitelmien tekemiseen sekä lukion jälkeisiin opintoihin.

Taustaa

Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä lukiokohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta.

Kysely tehtiin lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille ja vastausprosentti oli 51,2 % (2835). Vuonna 2012 vastausprosentti oli 70. Vastaava kysely on tehty vuorovuosina peruskoulun 2., 5. ja 8. -luokkalaisille ja lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille vuodesta 2009 alkaen.

Tuloksia käsitellään kunta- ja lukiokohtaisesti. Kyselyn perusteella poimitaan keskeisiä kehittämiskohteita lukiokoulutuksen kehittämiseksi.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.