Nyt pyörät mukaan lähijuniin myös ruuhka-aikana

HSL ja VR helpottavat kestävien kulkutapojen yhdistämistä 19.6. alkaen vuoden kestävässä kokeilussa, kun pyörää saa kuljettaa lähijunaliikenteessä tilan salliessa myös ruuhka-aikoina.

Keväällä 2018 HSL ja VR arvioivat kokeilun tulokset ja päättävät niiden pohjalta pyörien kuljetuksen käytännöistä lähijunissa jatkossa. Jos pyörien kuljetuksesta aiheutuu haittaa joukkoliikenteen sujuvuudelle, kokeilu voidaan päättää myös kesken vuoden.

Nykyisin pyörää saa kuljettaa HSL:n joukkoliikenteessä ilman lisämaksua metrossa kaikkina aikoina, jos tilaa on. Lähijunissa pyörän kuljettaminen on rajattu ruuhka-aikojen (klo 7–9 ja 15–18) ulkopuolelle.

HSL:ssä käynnistyi vajaa vuosi sitten pyörien kuljetusta tarkasteleva projekti. ”Kävimme läpi asiakaspalautteita, tutkimme kansainvälisiä käytäntöjä ja kokemuksia, toteutimme asiakaskyselyn ja teimme pyörälaskentoja, joiden pohjalta arvioimme liikennekaluston tilan riittävyyttä”, kertoo projektia vetänyt HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen.

Viime kesäiseen HSL:n asiakaskyselyyn saatiin yli 4 000 vastausta. Pyörien kuljetuksen salliminen lähijunissa myös ruuhka-aikoina sai paljon kannatusta. Peräti 84 % kaikista vastaajista ja jopa 65 % myös niistä, jotka käyttävät paljon joukkoliikennettä, mutta eivät juuri pyöräile, kannattivat pyörien kuljetuksen sallimista lähijunissa kaikkina aikoina, jos tilaa on.

Tänä vuonna Helsingin seudun asukkailta kysyttiin näkemyksiä maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä niin kutsutulla MAL-barometrillä. Siinä saatiin samansuuntaiset tulokset: 61 % noin 3 300 vastaajasta oli sitä mieltä, että pyörää pitäisi saada kuljettaajoukkoliikenteessä nykyistä helpommin.

”HSL:n strategiaan kuuluu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Mitä paremmin erilaiset kestävät kulkutavat tukevat toisiaan, sitä paremmin ne voivat korvata yksin omalla autolla tehtäviä matkoja”, toteaa HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

”Pyöräliikenteen lisääntyminen on kaikkien etu: muihin kulkutapoihin verrattuna se vaatii pienempiä investointeja, vie vähemmän tilaa ja tuo terveyttä edistävänä ja päästöttömänä kulkumuotona merkittäviä hyötyjä sekä pyöräilijöille että yhteiskunnalle. Toisaalta myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun joukko- ja pyöräliikenteen käyttö kasvaa.”

HSL:n lähijunaliikenteessä kaikki junat ovat kesään mennessä uusia Sm5- eli Flirt-junia, joissa on pyörien, pyörätuolien ja lastenvaunujen kuljetukseen tarkoitettu monitoimitilavaunu. Vaunun ovet merkitään isolla pisteviivapyörällä, kuten metrossa, jotta oikealle ovelle on helpompi löytää.

”Kalustoanalyysissä tuli ilmi, että vaikka pyörien kuljetukselle on yleensä tilaa, ruuhka-aikoina on joitakin vuoroja, jotka ovat hyvin täysiä. Toivon, että pyöräilijät olisivat huomaavaisia ja noudattaisivat jos tilaa on -ohjeistusta sekä lähijunissa että metrossa, jotta matkustus olisi mukavaa kaikille ja kuljetus voitaisiin sallia jatkossakin”, kertoo Jääskeläinen.

VR luopuu samalla omassa lähiliikenteessään pyöränkuljetusmaksusta. Kaikissa VR:n lähijunavuoroissa ei vielä ole mahdollista käyttää niin sanottua matalalattiamallia, joten pyörän kuljettamisessa tulee käyttää myös omaa harkintaa. Junahenkilökunnalla on jatkossakin oikeus ohjata pyöräilijä tarvittaessa pois junasta, jos se haittaa muiden asiakkaiden matkaa. HSL ohjeistaa pyörän kuljetusta tarkemmin kesäkuun alussa ennen kokeilun käynnistymistä.

Asemilla liikuttaessa pyörää pitää taluttaa ja käyttää laiturille siirtymiseen hissiä. Taittopyörän saa viedä taitettuna kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.