Nurmijärvi kaavoittaa logistiikkakeskuksen Ilvesvuoreen

Havainnekuva logistiikkakeskuksesta. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Nurmijärven kunta on käynnistänyt ison logistiikkakeskuksen asemakaavoituksen Ilvesvuoren työpaikka-alueelle.

Logistiikkakeskuksen asemakaavaluonnos oli Nurmijärven asemakaava- ja rakennuslautakunnan käsittelyssä 14. syyskuuta 2021. Kokouksen jälkeen kaavaluonnos asetettiin yleisön nähtäville.
Kaavoitettava alue sijaitsee Kirkonkylän taajaman itäpuolella. Alue rajautuu idässä Hämeenlinnanväylään, etelässä Kuusimäen työpaikka-alueeseen ja lännessä Hämeenlinnantiehen.
Kaava-alue on laajuudeltaan 101,8 hehtaaria.

Nykyisellään Ilvesvuoren pohjoisosa on kallioinen metsäalue.

– Hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi Ilvesvuoren eteläosaa on jo kehitetty monipuolisena yritys- ja työpaikka-alueena. Kesäkuussa Nurmijärven kunta ja Kesko Oyj tekivät kiinteistökaupan esisopimuksen Ilvesvuoren pohjoisosan myynnistä logistiikkakeskuksen rakentamista varten, Nurmijärven kunta tiedotti.

Toteutuessaan logistiikkakeskus olisi Suomen suurimpia. Rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana. Kesko tekee rakentamista koskevia päätöksiä myöhemmässä vaiheessa.

Keskon aluejohtaja Timo Heikkilä kuvaili Nurmijärven tiedotteessa aluetta erinomaiseksi.

– Hyvä logistinen sijainti palvelisi toteutuessaan hyvin tulevaisuuden tehokkaan logistiikkatoiminnon kehittämistä Keskon päivittäistavarakaupalle, Timo Heikkilä kertoi.

Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä on kuvaillut Keskon kanssa tehtyä kiinteistökaupan esisopimusta kokonsa ja merkityksensä kannalta historialliseksi. Toteutuessaan logistiikkakeskus toisi merkittävästi uusia työpaikkoja ja lisäisi Nurmijärven elinvoimaa entisestään.

Osana logistiikkakeskuksen suunnittelua kartoitetaan lähialueen naapuruston ja kuntalaisten sekä yritysten näkemyksiä kaavaluonnoksesta.

– Asemakaavan laadinnassa on tärkeää sen toteuttamisen vaikutusten selvittäminen. Keskeistä on myös mahdollisten haittojen estämisen ja vähentämisen suunnittelu, kunta tiedotti.

Logistiikkakeskuksen toteutuksen vaatiman louhinnan ja maantäytön vaikutuksia arvioidaan lisäksi erillisessä ympäristövaikutusten arviointiprosessissa, jonka arviointiohjelma tulee nähtäville myöhemmin syksyllä. Siihen liittyen järjestetään vielä oma erillinen asukastilaisuus.
Tavoitteena on saada asemakaavaehdotus nähtäville alkuvuodesta 2022. Kaavan hyväksymisestä on tavoitteena päättää Nurmijärven valtuustossa syyskuussa 2022.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.