Myönteisen erityiskohtelun avustuksia Mikkolaan

Vantaan kaupunki on myöntänyt erityistä aluetukea muun muassa Mikkolan ja Havukosken alueille.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteet vuodelle 2020.

Ohjelmalla pyritään vähentämään hyvinvointieroja Vantaan eri alueilla. Ohjelman toteutukseen on varattu kuusi miljoonaa euroa vuosina 2019 – 2021, kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2020 ohjelman painopisteet ovat: ”vahvistamme osaamista – turvaamme koulupolkua”, ”lasten ja perheiden hyvinvointi” sekä ”yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen”.

Samalla kaupunginhallitus myönsi avustuksia myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamiseen järjestöille yhteensä 200 000 euroa. Avustusta myönnettiin orkesteri-, kahvila- ja tanssitapahtumien järjestämiseen, opettajien ja vapaaehtoisohjaajien kouluttamiseen sekä liikuntaharrastuksen tarjonnan lisäämiseen.

Esimerkiksi Vantaan monikulttuurinen Liikunta ry sai 46 000 euron avustuksen. Se on tarkoitus käyttää maahanmuuttajataustaisten nuorten ja perheiden etsivän työn hankkeeseen, jossa etsitään syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä rakennetaan eri toimijoiden välinen yhteistyömalli. Hanke kohdistuu Mikkolan ja Havukosken alueille, selviää kaupunginhallituksen päätöksestä.

Tanssiteatteri Raatikon kannatus ry sai 26 000 euron avustuksen Hakunilaan, Havukoskelle ja Mikkolaan kohdistuvaan toimintaan. Siinä on tarkoitus järjestää muun muassa tanssityöpajoja ja esitysvierailuja viidessä päiväkodissa ja viidessä koulussa.