Munkkiniemeen tulevaisuudessa myös pikaratikalla

Helsingin kaupunki suunnittelee kantakaupunkiin ja läntiseen Helsinkiin uusia raitioteitä. Uusia raiteita rakennettaisiin Vihdintien pikaraitiotietä varten sekä kantakaupungin raitioliikenteen laajentamiseksi.

Vihdintien pikaraitiotie on suunniteltu kulkemaan keskustasta Munkkiniemen ja Pohjois-Haagan kautta Kannelmäkeen. Uutta rataa tehtäisiin Huopalahdentielle, Vihdintielle, Kaupintielle ja Kantelettarentielle.

Vihdintien pikaraitiotielle on suunniteltu uutta rataa Munkkiniemenaukiolta pohjoiseen. Huopalahdentiellä raitiokiskot tulisivat kadun keskelle. Kadun itäreunaan tulisi kaksisuuntainen pyörätie. Talojen edustalla olevat erilliset kaistat muutettaisiin yksisuuntaisiksi.

Huopalahdentien eteläosaan jäisi puurivit kadun molemmille reunoille, mutta länsipuolisen puurivin sijainti muuttuisi, minkä takia sen puita olisi tarpeen uusia. Itäpuolen puurivi, jossa on vanhempia ja isompia puita, jäisi nykyiselle paikalleen.

Huopalahdentieltä poistuisi noin 110 pysäköintipaikkaa kadun varresta, paikkoja jäisi noin 50. Uusien pysäköintipaikkojen rakentamista alueelle selvitetään Huopalahdentien varren täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä.

Haagan liikenneympyrä muutettaisiin nykyistä laajemmaksi ja osa liikennevirroista ohjattaisiin sen läpi. Näin saataisiin tilaa uusille tonteille ja säilytettäisiin autoliikenteen sujuva kulku.

Vihdintiestä suunnitellaan bulevardikatua, jossa raitiotie kulkisi keskellä puurivien reunustamana. Autoliikenteelle olisi kaksi kaistaa suuntaansa sekä ryhmittymiskaistat. Kadun molemmille reunoille tulisi kaksisuuntaiset pyörätiet.

Kaupintielle rakennettaisiin kiskojen lisäksi yksisuuntaiset pyörätiet ja kadun reunoille istutettaisiin puurivit. Raitiotie ylittäisi Kehä I:n uutta siltaa pitkin ja linjan päätepysäkki tulisi Kantelettarentielle kauppakeskus Kaaren edustalle.