Mun Espoo -kysely keräsi paljon vastauksia

Mun Espoo -kyselyt käynnistyivät elokuun loppupuolella ja päättyivät lokakuun lopussa. Kahdella kyselyllä kerättiin kuntalaisten ajatuksia Espoosta: mitkä asiat ovat hyvin ja mihin tulisi panostaa tulevaisuudessa.

Vastauksia hyödynnetään kaupungin strategian, Espoo-tarinan, päivityksessä ja kaupunkiympäristön kehittämisessä, Espoon kaupunki tiedotti.
Toisen kyselyn kautta kuntalaiset vastasivat pääasiassa avointen kysymysten kautta. Toiseen, karttapohjaiseen kyselyyn, ajatukset merkittiin Espoon kartalle.

Kyselyt keräsivät yli 10 000 vastausta ja erityisesti nuoret koululaiset ja opiskelijat ovat päässeet laajasti kertomaan ajatuksistaan. Kouluissa vastauksia saatiin noin 2500:lta opiskelijalta. Karttaan merkittyjä kommentteja Espoon kaupunki sai lähes 70 000. Seuraavaksi vuorossa on vastausten analysoinnin, pohdintojen ja johtopäätösten aika. Aineisto toimii pohjana niin Espoo-tarinalle kuin kaupunkisuunnittelullekin.

Ensisilmäyksellä tuloksissa ilahduttaa, kuinka suuri määrä suosittelisi Espoota asuinpaikaksi tuttavalleen. Tuloksia tulee kuitenkin tulkita tarkemmin kokonaisuutena. Tuloksia avataan tarkemmin ensi vuoden ensimmäisessä Espoo-lehdessä. Kerätty aineisto on kuitenkin niin laaja, että siitä riittää työstettävää useammaksi vuodeksi.
Espoo-tarinan valmistelu jatkuu tulosten analysoinnin lisäksi erityis- ja vähemmistöryhmien osallistamisella.
– Haluamme varmistaa, että kaikkien ääni saadaan kuuluviin uuden Espoo-tarinan valmistelussa. Uudesta Espoo-tarinasta on tarkoitus päättää syksyllä 2021, Espoo tiedotti.