Mittava katupuiden siirto-operaatio Pitäjänmäkeen

Helsingin kaupunki siirtää Pitäjänmäentieltä jopa 24 katupuuta uusiin sijainteihin. Kookkaat tammet siirretään kaupungin puistoihin Taliin ja Siltalanpuistoon sekä Talin golfkentälle.

Massiivinen siirtourakka aloitetaan maanantaina 9. joulukuuta ja urakka kestää noin viikon.

Siirrossa käytettävää järeää puunsiirtoautoa testataan Helsingissä ensimmäistä kertaa. Jos menetelmästä saadaan hyviä kokemuksia, voidaan sitä käyttää jatkossa kaupungin muissakin kohteissa.

Puut siirtää ruotsalainen urakoitsija, joka on erikoistunut tavallista suurempien puiden siirtoon. Puut nostetaan maasta ison juuripakun kera ja siirretään uusiin paikkoihin kasvamaan.

Tulevien katutöiden yhteydessä Pitäjänmäentielle istutetaan uusia puita, jotka sopeutuvat tuleviin katurakenteisiin ja raitiotien tilavaatimuksiin paremmin.