Minitontteja minitaloille Nurmijärven Kirkonkylään

Nurmijärven kunta valmistelee asemakaavan muutosta Kirkonkylän Rantapuiston alueelle. Asemakaavan muutosluonnoksen mukaan alueelta voi tulla myyntiin 6-12 kappaletta minitaloille soveltuvia minitontteja.

Alueen tonttien koko vaihtelee ollen 400-500 neliömetriä. Tontin koosta riippuen tontille voi rakentaa noin 80-120 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon aputiloineen.

– Asemakaavoitus on vasta valmisteluvaiheessa, ja sen toteutumiseen vaikuttavat muun muassa päättäjien, kuntalaisten ja eri viranomaisten palaute. Tonttien myyntiaikataulu riippuu asemakaavahankkeen valmisteluaikataulusta sekä kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta, Nurmijärven kunta tiedotti.

Tonttien koot ja mitoitus voivat vielä tarkentua osana kaavaprosessia. Asemakaavan odotetaan alustavasti tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuoden vaihteessa 2021–2022.

Kaavaratkaisusta riippuen katurakentaminen ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto toteutetaan erikseen oman aikataulun ja laadittavien katusuunnitelmien mukaan – arviolta vuoden parin kuluessa asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.

– Omakotitontteja luovutetaan vuokraamalla tai myymällä niitä tonttihakujen kautta. Tieto tonttien luovutuksesta julkaistaan maanhankinnan toimesta, Nurmijärvi tiedotti.