Mikkolan neuvola lakkautetaan keväällä 2021

Mikkolan neuvolan toiminta osoitteessa Lyyrapolku 2 lakkautetaan 1. maaliskuuta 2021. Mikkolan neuvolan toiminta siirretään Korson neuvolaan pysyvästi.

Mikkolan neuvolan lakkautus liittyy laajempaan perhekeskusmalliin, jota Vantaan kaupunki rakentaa koko kaupunkiin ja siten myös Korson suuralueelle.
Perhekeskusmallissa tavoitteena on, että Vantaalle muodostetaan neljä perhekeskusaluetta siten, että Vantaan jokaisella seitsemällä suuralueella toimii jokin perhekeskuksen toimipiste.

Itäinen perhekeskusalue käsittää Hakunilan suuralueen. Pohjoiseen perhekeskusalueeseen kuuluvat Korson ja Koivukylän suuralueet. Keskinen perhekeskusalue tulee sisältämään Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueet. Läntinen perhekeskusalue käsittää Myyrmäen ja Kivistön suuralueet. Perhekeskuksista neljä on laajan palvelun perhekeskuksia, joita sijaitsee yksi jokaisella perhekeskusalueella.
Pohjoisella perhekeskusalueella palveluita on nykyisin kolmessa toimipisteessä. Ne ovat Mikkolan ja Korson neuvolat sekä Koivukylän laaja perhekeskus. Jatkossa Mikkolan neuvolasta siis luovutaan. Korsoon muodostetaan palveluiltaan Koivukylää suppeampi perhekeskustoimipiste.

Vantaan kaupungin mukaan Vantaan perhekeskusten toimipisteistä asiakkaat saavat matalalla kynnyksellä monipuolisia lapsiperhepalveluja. Perhekeskusmallilla edistetään ja vahvistetaan lasten ja perheiden hyvinvointia.
– Malli vastaa palvelutarpeisiin aidolla moniammatillisuudella ja tuottaa matalan kynnyksen palveluita. Vantaalla perhekeskuskokonaisuuden muodostavat laajan palvelun perhekeskukset sekä miniperhekeskukset, joita sijaitsee kaikilla suuralueilla, kaupunki tiedotti.

Perhekeskuksissa tuotetaan neuvolapalveluja, lapsiperheiden palveluja, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapiaa, perhetyötä ja neuvontaa perheoikeudellisissa asioissa. Lisäksi keskuksissa voi olla avoimia kohtaamispaikkoja sekä nuortenkeskus Nupin toimintaa.
Pienten neuvoloiden keskittäminen isompiin yksiköihin tuo myös säästöjä Vantaan tilakustannuksiin. Esimerkiksi Mikkolan neuvolan lakkautuksen kustannussäästö vuokran ja siivouskulujen osalta on 62 000 euroa vuodessa. Tieto ilmenee Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä.

Kuva: Näkymä Mikkolan asuinalueelle.