Mikkolaan kaavoitetaan kerralla kahdeksan kerrostaloa

Mikkolan vanhojen 1970-luvun talojen ja uudemman 2000-luvun Maarukanmetsän asuinalueen väliselle metsä- ja luontoalueelle aiotaan kaavoittaa merkittävää täydennysrakentamista.

Mikkolan laajennusalueen nimellä kulkeva asemakaavaehdotus tuo toteutuessaan kahdeksan uutta asuinkerrostaloa, pääosin Pihkalantien varteen.

Tarkempi paikka sijaitsee Kaakkoisväylän eteläpuolella, nykyisen kiertoliittymän lähellä.

Uusia asuntoja on luvassa yhteensä arviolta 350.

Vantaan kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville kokouksessaan 26. huhtikuuta 2021.
Rakennusten korkeudeksi sallitaan 5-8 kerrosta. Kaksi korkeinta rakennusta sijoittuvat Pihkalantien ja Kaakkoisväylän risteyksen nurkalle sekä Saturnuksentien varrelle.

– Kaakkoisväylänpuiston laidalla rakentaminen muodostuu pistetaloista, jotka rajoittavat näkymiä mahdollisimman vähän. Asuinkorttelin sisäistä viihtyisyyttä lisää laaja oleskelupihojen kokonaisuus, johon liittyy tonttien yhteinen hulevesipiha, kaupungin tiedotti kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

Mikkolan nykyisestä rakennuskannasta valtaosa on peräisin 1970-luvulta. Mikkola on tyypillinen luonnonläheinen metsälähiö.

Uusien asuintalojen kaavoitus lähivirkistysalueelle onkin herättänyt huolta joissakin alueen asukkaissa.