Metsäkylpyjä Keravalle?

Keravan kaupunki ei täysin tyrmää erikoista valtuustoaloitetta, jossa esitetään metsäterapian ja siihen liittyvien metsäkylpyjen ottamista osaksi Keravan terveysneuvonnan palveluvalikkoa.

Vuoden 2021 aikana metsäterapiaa ei kuitenkaan olla aloittamassa.

– Keravan terveyspalveluissa tunnistetaan luonnon hyvinvointivaikutukset. Huomioiden kuitenkin koronaviruspandemian ja Apotin käyttöönoton aiheuttaman merkittävän lisäkuormituksen vuonna 2021, ohjatun luontoliikunnan käynnistäminen ei ole mahdollista, kerrottiin Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan vastauksessa valtuustoaloitteeseen.

Myös Keravan kaupunginhallitus on samaa mieltä lautakunnan kanssa.

Metsäterapiatoiminnan käynnistäminen vaatisi lisäresurssointia tai mahdollisuutta hankkia toiminta ostopalveluna. Ne on tarvittaessa mahdollista suunnitella vuoden 2022 budjettivalmistelun yhteydessä.

– Luonnon hyvinvointivaikutusten toteutumiseen Keravalla voidaan jo nyt vaikuttaa olemassa olevien luontokohteiden ylläpitämisellä sekä kehittämisellä ja varmistamalla kuntalaisten tietoisuus luontokohteista.

Kaupunginvaltuutettu Aila Lind-Mäen ja 14 muun valtuutetun tekemässä aloitteessa kerrotaan, että Sipoossa on otettu metsäterapia osaksi kokonaisterveydenhuoltoa, ja lääkäri voi määrätä potilaalleen metsäkylpyjä.

– Lääkärin määräämiä terveysmetsäretkiä kokeiltiin Sipoossa viime syksynä ja talvena. Metsäkylpyjä määrättiin stressiin, masennukseen ja aikuistyypin diabetekseen, kerrotaan Keravan valtuustoon syyskuussa 2020 jätetyssä aloitteessa.

Myös Keravan sosiaali- ja terveystoimi kertoo vastauksessaan Sipoon kunnan järjestämistä ryhmämuotoisista terveysmetsäretkistä.

– Tieteellinen tutkimusnäyttö ohjatun luontoliikunnan hyödyllisyydestä ja kustannustehokkuudesta on kuitenkin vielä niukkaa.

Sekä valtuustoaloitteessa että kaupungin vastauksessa kuitenkin painotetaan, että luonto ja metsät ovat monille ihmisille tärkeä hyvinvoinnin lähde. Luonnossa oleilun ajatellaan myös ennalta ehkäisevän sairauksia.

– Luontokokemuksien on osoitettu laskevan verenpainetta ja sykettä, lievittävän stressiä, alakuloa sekä ahdistuneisuutta ja vähentävän kielteisiä tunteita. Terveyden edistämisen lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että oleilu luonnossa on hyödyllistä muun muassa aivohalvauksesta ja kävelyvaikeuksista kärsiville potilaille, sosiaali- ja terveyslautakunta lausui.

Aloitteen mukaan Keravalla on upeita metsiä, joita voisi hyödyntää terveyden edistämisessä. Esimerkkeinä mainitaan Keinukallion alue ja Pihkaniitty.