Melkein 68 prosenttia Pakilan asukkaista kuuluu kirkkoon

Kirkkoon kuuluminen on Helsingissä yleisintä Pakilan seurakunnan alueella.

Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2020 lopussa 329 100 jäsentä. Edellisestä vuodesta jäsenmäärä on vähentynyt 4 775 henkilöllä, eli 1,4 prosentilla.

Seurakuntien jäsenmääriin vaikuttavat kasteet, kuolemat, kirkkoon liittymiset, kirkosta erot sekä muuttoliike.

Prosentuaalisesti kirkkoon kuuluu tasan puolet Helsingin asukkaista.

Suomenkielisiin seurakuntiin kuului vuoden 2020 lopussa 306 146 helsinkiläistä. Jäsenmäärältään suurin seurakunta on Malmin seurakunta, jossa oli vuoden 2020 lopussa lähes 50 000 jäsentä.

Suhteutettuna alueen asukasmäärään suurin jäsenmäärä on Pakilan seurakunnassa: alueen asukkaista 67,6 prosenttia kuuluu kirkkoon.