Matinkylän ostoskeskuksen purkaminen alkaa kesällä

Espoon kaupunki uudistaa useita katuja Matinkylän ostoskeskuksen lähiympäristössä.

Alueella on hyväksytty katusuunnitelmat muun muassa Matinkadulle, Kala-Matin raitille, Kaisankujalle, Tiistiläntielle ja Kala-Maijan sillalle.

– Katusuunnitelmien mukaisten järjestelyjen rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska Matinkylän vanhan ostoskeskuksen purkutyöt käynnistyvät kesällä 2019. Tästä syystä määrätään katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti pantavaksi täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, kerrotaan Espoon teknisen lautakunnan päätöksessä.

Nykyinen Matinkadun ylittävä Kala-Maijan silta puretaan ja korvataan uudella sillalla. Kala-Matin raitin ja Kala-Maijan polun portaat ja katokset uusitaan. Myös alueen katuvalaistus uusitaan. Matinkadulle istutetaan uusia katupuita. Kala-Matin raitille ja Kala-Matin polulle tehdään lisää kasvillisuuden istutusaltaita.

Katujen, puiston ja sillan rakentamiseen on varauduttu vuosina 2019-2022.