Matinkylään suunnitellun tornitalon korkeus lähes puolittui

Matinkylän metroaseman läheisyyteen Satukujalle on tulossa alkuperäistä suunnitelmaa huomattavasti matalampi asuintalo. Kerrostalon korkeus on asemakaavaehdotuksen uudelleenvalmistelussa madaltunut 15 kerroksesta kahdeksaan kerrokseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on tuoreessa yksimielisessä päätöksessään hyväksynyt korjatun kaavaehdotuksen eli aiempaa matalamman kerrostalon asettamisen yleisön nähtäville.

Päätös tornitalohankkeen hylkäämisestä on merkittävä, sillä kaupunki pyrkii tehostamaan korkeiden asuintalojen rakentamista Espoon tärkeissä joukkoliikenteen solmukohdissa ja keskusta-alueilla.

Satukujan tornitalohankkeen hylkäämisen taustalla on Espoon kaupukisuunnittelulautakunnan vuonna 2017 tekemä yksimielinen päätös. Lautakunta päätti palauttaa Satukujan asemakaavan muutosehdotuksen uuteen valmisteluun niin, että tontille sijoitetaan enintään kahdeksankerroksinen asuinrakennus.

– Nyt ehdotettu suunnitelma rikkoo viereisen ostoskeskuksen alueen kaavaehdotuksen korkeiden rakennusten sommitelman, todettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksessä elokuussa 2017.

Myös lähiseudun asukkaiden joukossa tornitalon korkeus herätti vastustusta. Rakennusta pidettiin liian korkeana varjostuksen ja näkymien peittämisen vuoksi. Ongelmallisena pidettiin myös Matinkylän vanhan ostoskeskuksen tontille vireillä olevaa Matinmetsän asemakaavan muutosta, joka johtaisi Satukujan kanssa useiden korkeiden rakennusten keskittämiseen pienelle alueelle.

Kaava-alueella on nykyisin yksikerroksinen myymälärakennus, jossa toimii kirpputori. Tontin itäpuolella on vanhat 16-kerroksiset tornitalot, jotka tunnetaan Matinkylän maamerkkeinä. Kulmittain tontin koillispuolella on Matinkylän vanha ostoskeskus.