Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailu ratkesi

Suunnittelukilpailun voittajatyö ”Latvus”. Kuva: Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Suunnittelukilpailun voitosta on vielä vuosien taival Kartanonmetsän mahdolliseen rakentamiseen.

Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailun voittajaksi on valittu ehdotus nimeltään ”Latvus”, jonka tekijöiksi paljastuivat Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Malminkartanon keskiosassa sijaitsevat Kartanonmetsän alue, juna-asema ja alueen keskeiset aukiot palveluineen.

Malminkartanon keskiosan suunnittelu jatkuu seuraavaksi selvitysten laatimisella, jotka pohjustavat tulevaa asemakaavoitusta. Malminkartanon keskiosaan laaditaan asemakaava, joka mahdollistaa uusia asuinkortteleita, liiketiloja, päiväkodin ja uusia kulkuyhteyksiä Malminkartanon juna-asemalle.

Voittajatyö ”Latvus” toimii pohjana suunnittelussa, jossa huomioidaan alueen kehitysehdotukset. Lisäksi tarvittavia lisäselvityksiä tehdään. Asukkaat ja osalliset voivat osallistua kaavoitustyöhön, kun tulevia suunnitelmia laaditaan.

– Tavoitteena on tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn arviolta vuonna 2025. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto, tiedotti Helsingin kaupunki.

Malminkartanoon laaditaan parhaillaan myös suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat koko alueen toimintojen sijoittumista, kuten liikenneyhteystarpeita sekä viher- ja virkistyspalveluverkostoa. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myös uusia asemakaavoja. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Syksyllä 2021 yhteistyössä maanomistaja Spondan kanssa kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa laatimaan ehdotukset alueen kehittämiseksi ja nyt siis voittajaksi on valittu kilpailutyö ”Latvus”.

Kilpailun tuomariston mukaan ”Latvus” on varmaotteinen kokonaisuus. Suunnitelma liittyy luontevasti ympäristöönsä, myös kilpailualueen luoteispuolen uudempaan kaupunkirakenteeseen.

Suunnitelmassa rakentaminen sijoittuu melko tiiviille vyöhykkeelle kilpailualueen reunoille ja alueen keskellä säilyy itä-länsi suuntainen puustoinen yhteys.

Ehdotuksessa on myös paneuduttu hakemaan rakentamiselle sopivaa henkeä.

– Kilpailuehdotukset tarjosivat selkeästi toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja Malminkartanon keskiosan kehittämiseksi. Voittajatyö ”Latvus” täytti parhaiten kilpailun tavoitteet, ja siinä alueen tuleva kehittäminen on pyritty tasapainottamaan luontoarvojen kanssa, kertoi tiedotteessa palkintolautakunnan puheenjohtajana toiminut asuntokehityksen johtaja Christian Airas Sponda Oy:stä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.