Luonnonhoitosuunnitelma Mellunkylään ja Vartiokylään

Helsingin kaupunki on aloittanut Mellunkylän ja Vartiokylän alueella tarkemman luontoalueiden ja maisemanhoidon suunnittelun, jonka pohjalta alueen luontoa ja maisemaa hoidetaan seuraavan kymmenen vuoden ajan. Kaupunkilaiset voivat kommentoida suunnitelmaluonnosta 15. maaliskuuta 2020 saakka.

Kaupungin tavoitteena on, että Mellunkylän ja Vartiokylän lähimetsät ja niityt kestävät kulutusta virkistyskäytössä, ovat monipuolisia ja turvallisia sekä säilyttävät luontoarvonsa. Suunnittelualueeseen kuuluvat Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Mellunmäki, Vesala sekä Puotinharju ja Vartiokylän pohjoiset alueet.

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksesta kertyvä palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa. Suunnitelma valmistuu alkuvuoden 2020 aikana ja sen hyväksyy Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtaja.