Päiväkotiin keskimäärin 10 minuutissa Helsingissä

Helsinkiläisten lapsiperheiden matka päiväkotiin on keskimäärin 1,1 kilometrin pituinen. Matka-ajan keskiarvo on 10,8 minuuttia.

Vain 2,6 prosentilla perheistä päiväkotimatka kesti yli 30 minuuttia suuntaansa. Se koskettaa 605 hoitolasta.

Tiedot koskevat suomenkielistä varhaiskasvatusta.

Helsinki selvitti lokakuussa 2019 varhaiskasvatuksen matka-aikoja kävellen ja julkisella liikenteellä lapsen kotiosoitteesta päiväkotiin.

Joissain tapauksissa lapselle haetaan päiväkotipaikkaa esimerkiksi huoltajan työpaikan läheltä tai kielikylpymahdollisuuden vuoksi kauempaa kotoa, mikä osaltaan pidentää keskimääräisiä matka-aikoja. Valtaosa kuitenkin hakee paikkaa kodin läheltä ja yhä useampi myös saa paikan omasta peruspiiristään.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen matka-ajan keskiarvo oli 15,7 minuuttia ja kävelyetäisyyden keskiarvo 1,6 kilometriä.