Lahdenväylän eritasoliittymä etenee tarkempaan suunnitteluun

Uuden eritasoliittymän suunnittelu Lahdenväylälle Malmin seudulla on edennyt tiesuunnitelman laadintaan.

Tiesuunnitelman luonnokset perustuvat vuoden 2019 tammikuussa voimaan tulleeseen Tattarisillan eli nykyisen Ilmasillan eritasoliittymän asemakaavaan ja sen yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan. Asemakaavoituksen rinnalla laadittiin myös tiesuunnittelua pohjustava aluevaraussuunnitelma.

Tiesuunnitelman luonnoksia esitellään yleisölle Uutta Koillis-Helsinkiä -tilaisuudessa Malmitalolla 17. joulukuuta sekä ensi kevään aikana.

Helsingin kaupunki perustelee uuden eritasoliittymän suunnittelua Malmin lentokentän asuntorakentamisella. Kyseessä on yhteishanke valtion Väyläviraston kanssa ja hankkeen toteuttaminen edellyttää valtion osallistumista liittymän rakennuskustannuksiin.

Lahdenväylän yli suunnitellaan kahta uutta silta. Ilmasillaksi nimetty eteläisempi silta ja sen kautta kulkeva Ilmasillantie yhdistävät Kivikonlaidan ja Tattariharjuntien toisiinsa. Ilmasillantieltä suunnitellaan uusia ramppeja ja kaistoja pitkin ajoyhteydet Lahdenväylälle etelän ja pohjoisen suuntaan sekä Porvoonväylälle. Lahdenväylälle Kehä I:n ja Kehä III:n välille sekä Kehä I:lle Malmin ja Lahdenväylän liittymien välille suunnitellaan ramppeja ja lisäkaistoja.

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että tiesuunnitelma ja katusuunnitelmat valmistuvat kaupungin päätöksentekoon syksyllä 2020.

Päätöksenteko valtion osalta ajoittuu sen jälkeen, kerrotaan Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Hankkeen vaiheittainen toteutus alkaa arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2023.

Lahdenväylä ja Ilmasillan eritasoliittymä -hankkeen suunnittelualuetta ja pääkohtia yleispiirteisesti kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki ja Sitowise Oy. Pohjakartta: Pääkaupunkiseudun ilmakuva vuodelta 2018, Helsingin kaupunkimittauspalvelut.