Kyselytulos: Tripla on paikallisten suosiossa

Haaga-Helian toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan puolet kauppakeskus Mall of Triplan asiakkaista saapui Triplaan kävelymatkan päästä.

– Tulokset kertovat, että Tripla toimii etenkin paikallisten asukkaiden lähikauppana, tiedotti Haaga-Helian ammattikorkeakoulu maaliskuussa 2021.

Kyselyn vastaajista niin ikään 50 prosenttia oli muuttanut pääasiallista asiointiaan erityisesti Helsingin keskustasta Triplaan.

Kyselytutkimukseen tavoitettiin 222 vastaajaa. Kyselyn tekijät huomauttavat, että korona-aika on voinut heijastua tuloksiin niin, että paikalliset kävijät nousivat kyselyssä normaalitilannetta enemmän esille.

Kysely myös paljasti, että Triplan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kauppakeskukseen ja sen palveluihin. Vastaajista 90 prosenttia antoi Triplan yleisarvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä.

Haaga-Helian PasilaHUB-hankkeen toteuttaman kävijätutkimuksen avulla seurataan Pasilassa tapahtuvaa kuluttajakäyttäytymisen muutosta vuosittain kolmen vuoden ajan.

Ensimmäinen kyselytutkimus tehtiin noin kahden viikon aikana 14.1.-25.1.2021. Haastateltavia tavoitettiin sekä kauppakeskus Triplassa että puhelimitse.