Kumpulan kampuksen lukiohanke etenee

Kumpulan Pietari Kalmin kadulla on tavoitteena aloittaa Helsingin uuden luonnontiedelukion rakennustyöt kesällä 2021.

Mikäli hanke etenee suotuisasti, lukiolaiset voivat aloittaa uusissa tiloissa Kumpulan kampuksella syksyllä 2023.

Helsingin kaupungin ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteinen hanke Helsingin luonnontiedelukion sijoittamiseksi Kumpulan kampukselle on edennyt päätöksentekoon.

Rakennusta koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n hallituksessa joulukuussa 2020. Helsingin kaupunki on lisäksi käynnistänyt lukion tilojen vuokraamista koskevan päätöksenteon. Helsingin kaupungin rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti, että se esittää kaupunginhallitukselle rakennuksen vuokraamista. Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

Jos päätökset ovat myönteisiä, uudisrakennushanke etenee kevään aikana tarkempaan suunnitteluun ja lupaprosessiin.

Helsingin luonnontiedelukio sijaitsee nykyisin Mäkelänkadulla Käpylässä. Tavoitteena on, että lukio siirtyy Kumpulan kampukselle rakennettavaan uudisrakennukseen sekä Helsingin yliopiston olemassa oleviin opetus- ja liikuntatiloihin alueella. Myös Helsingin yliopisto voi käyttää uuden lukion tiloja toimintaansa.