Konalan perinteikäs yritysalue saattaa supistua vielä lisää

Konalan vanhan teollisuus- ja yritysalueen supistaminen uusien asuintalojen tieltä jatkuu. Nyt on käynnistetty asuintalojen kaavoitus Konalankujan ja sen lähiympäristön toimitilakiinteistöjen paikalle. Kymmenen vuotta sitten alkoi uuden Wallinmaan asuntoalueen rakentaminen Hartwallin entisen tehtaan tontille.

Tässä uudessa kaavamuutoksessa Konalan teollisuusalueelle aiotaan mahduttaa kodit tuhannelle uudelle asukkaalle. Helsingin kaupunki on aloittanut Konalankujan lähiympäristön asemakaavan muutoksen. Kaavoituksen pohjana oleva osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin yleisölle Konalan ala-asteella 2. huhtikuuta.

Mikäli asemakaavan muutos aikanaan hyväksytään, sen tieltä voidaan purkaa jopa viisi nykyistä rakennusta. Alueella sijaitsee kaksi teollisuuden tuotantorakennusta, kaksi toimistorakennusta ja yksi ammatillisen oppilaitoksen rakennus. Kiinteistöt on rakennettu 1970-luvulla. Rakennuksissa toimii tällä hetkellä muun muassa autohuoltamoja, katsastus, siivousfirmoja ja ravintola-alan yrityksiä. Yhdessä purku-uhkaan joutuvassa rakennuksessa toimii Konalan R-kioski postipalveluineen.

– Kaavamuutoksen tavoitteena on vahvistaa Konalantien varren ja kauppakeskus Ristikon lähialuetta Konalan alueen monipuolisena ja tiivistyvänä lähikeskuksena Helsingin yleiskaavan mukaisesti.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa ja kaupungin mukaan kaavoitus on lähtenyt vireille tonttien omistajien hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kaavamuutosalueelle on tarkoitus suunnitella myös uusi päiväkoti sekä uusi lasten leikkipaikka Hilapellon puistoalueelle.