Koivukylän lapsiperheiden kohtaamispaikan kunnostajat palkittiin

Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand antoi tunnustuksen vuoden vantaalaiselle vapaaehtoisteolle etäkiitosjuhlassa 25. marraskuuta.

Vuoden vantaalainen vapaaehtoisteko on Koivukylän avoimen kohtaamispaikan kellaritilan kunnostaminen lapsiperheille. Kunnostuksen tekivät Perheitä kohtaamassa -hankkeen vapaaehtoisten tiimi. Tiimin edustajat vastaanottivat Vantaan kaupungin tunnustuksen Koivukylän avoimen kohtaamispaikan koordinaattori Karoliina Tukiaisen kanssa.
Perheitä kohtaamassa -hankkeessa kehitetään lapsiperheiden avointa kohtaamispaikkatoimintaa Koivukylässä yhteistyössä Vantaan kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Kohtaamispaikassa voi tavata muita lapsia ja vanhempia, saada tukea ja apua sekä osallistua ohjattuun toimintaan tai vain viettää aikaa yhdessä lapsensa kanssa.

Ehdotuksia vuoden vapaaehtoisteoksi tuli yhteensä 11 eri puolilta Vantaata ja tunnustuksen saajan valitsi Vantaan vapaaehtoistoiminnan verkosto. Ehdotuksissa näkyi sekä yksittäisten aktiivien että ryhmien toiminta ja perusteluissa korostuivat erilaisten kohtaamisten mahdollistaminen, vähäosaisten auttaminen sekä suomen kielen harjoittelun tukeminen.