Kivikon helikopterikenttä herättää huolta päättäjissä

Helsingin kaupunki ja helikopteritoimintaa pyörittävät yritykset selvittävät edelleen helikopterikentän sijoittamismahdollisuuksia Kivikon teollisuusalueelle. Helikoptereiden aiheuttama meteli herättää huolta poliitikoissa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaupunginhallitukselle annettavan esityksen alueen varaamisesta kopterikentän suunnittelua varten, mutta lautakunnan mielestä meluasiaan pitää jatkosuunnittelussa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

– Jatkosuunnittelussa selvitetään, miten helikopteritoiminnasta aiheutuvia haittoja voidaan minimoida. Keinot tulee esittää lautakunnalle, kerrottiin vastaehdotuksessa.

Vastaehdotuksen teki Kivikon lähellä Myllypyrossa asuva lautakunnan jäsen Eveliina Heinäluoma. Hänen vastaehdotustaan kannnatti Risto Rautava. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Helikopterikentälle ehdotettu paikka sijaitsee Kivikonkujalla Kivikonlaita-kadun risteyksen tuntumassa. Kopterikentän ja Kivikon asuintalojen välissä sijaitsee Kivikon liikuntapuisto. Kopterikentästä etelään sijaitsee vajaan kilometrin päässä Latokartanon pohjoisosan asuintalot.

Helikopterikentän rakentaminen ei kaupungin mukaan edellytä asemakaavan muutosta, sillä nykyinen kaava sallii kentän toteuttamisen. Tontille suunniteltiin aikoinaan Kivikon pelastusasemaa, mutta sitä ei ole sinne tulossa.

Helikopterikentän vaihtoehtoisina sijaintipaikkoina harkittiin Vuosaaren satamaa, Pohjois-Pasilaa, Salmisaarta, Santahaminaa sekä Kehä I:n ja Lahdenväylän liittymää.

Kaupungin mukaan Kivikko osoittautui saavutettavuuden ja kopterikentän lähestymissektorien sijoittamisen kannalta parhaimmaksi. Malmin lentokentällä helikopterit eivät kaupungin mukaan voi jatkossa olla, koska alue muuttuu asuinalueeksi. Hernesaaressa sijainneet kopterikentän vuokrasopimus päätettiin vuoden 2018 lopussa. Syynä niin ikään alueen asuntorakentaminen.