Kirkonkylän Tokmanni ja Lidl saivat kaavapäätöksen

Nurmijärven Kirkonkylän kaupallinen palvelutarjonta voimistuu. Kunnanvaltuusto hyväksyi maaliskuun 2021 kokouksessaan Kirkonkylän Toreenin korttelin asemakaavamuutoksen.

Toreenin kortteli sijaitsee Kirkonkylän keskusta-alueen pohjoisosassa Rajamäentien ja Raalantien risteyksessä, Seppäläntien eteläpuolella. Varsinainen korttelialueen kaavamuutos keskittyy lähinnä nykyisen pallokentän alueelle.

– Kunnanhallitus on kokouksessaan 1. kesäkuuta 2020 päättänyt tehdä tontinluovutuksen esisopimuksen Lehto Tilat Oy:n kanssa noin 20 000 neliömetrin määräalasta alueella, Nurmijärven kunta tiedotti valtuuston kokouksen jälkeen.

Tontille on tarkoitus rakentaa päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan myymälä sekä niitä palvelevat huolto- ja pysäköintijärjestelyt.

Lehto tiedotti elokuussa 2020, että se rakentaa Nurmijärven Kirkonkylälle Lidlin ja Tokmannin yhteismyymälän.

Uusi liikerakennus on kooltaan noin 5 000 kerrosalaneliötä.

Tokmanni tiedotti uuden myymälän tulosta Kirkonkylälle niin ikään elokuussa 2020. Silloin kerrottiin, että uusi myymälä on pinta-alaltaan noin 2 700 neliömetriä. Liikerakennuksen katolle tullaan asentamaan satojen aurinkopaneelien laajuinen aurinkovoimala, Tokmanni kertoi.

Nurmijärven kunta puolsi hanketta, koska asemakaavan muutos mahdollistaa Kirkonkylän keskustan kaupallisten palveluiden kehittymisen.

– Keskusta-alueelle sijoittuvat suuryksiköt mahdollistavat asioinnin lisääntymisen Kirkonkylällä, mikä edistää keskustan kehittämistä, kaavapäätöksessä todetaan.