Kirkkonummen ensimmäinen kulttuuristrategia valmistui

Kirkkonummen kunta on laatinut ensimmäisen kulttuuristrategiansa. Se on nimeltään Kulttuuri-Kirkkonummi 2025 ja se ulottuu viiden vuoden päähän.

Kulttuuristrategian tavoitteena on edistää kulttuuritoiminnan edellytyksiä monipuolisesti. Kirkkonummen paikalliset olosuhteet ja eri väestöryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset on pyritty huomioimaan. Lisäksi halutaan edistää asukkaiden mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan.