Kielilukio muuttaa Itäkeskuksesta Myllypuroon syksyllä 2023

Helsingin kielilukiolle rakennetaan uudet tilat Myllypuroon. Uusi rakennus vastaa kasvavan opiskelijamäärän tarpeisiin, ja se korvaa nykyisellään Itäkeskuksessa sijaitsevat tilat.

Uuden kielilukion rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2021. Tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023.

Kielilukio on Helsingin kolmas elinkaarimallilla toteutettava hanke. Hankkeen urakoitsijaksi valikoitui kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta SRV.

Myllypuron metroaseman viereen nousevassa nelikerroksisessa rakennuksessa on tilaa 900 opiskelijalle. Samassa rakennuksessa lukion kanssa tulee toimimaan iltaisin aikuislukio. Lisäksi uudisrakennus sisältää vapaa-ajan ja liikuntatiloja kaupunkilaisten käyttöön. Tiloja on suunniteltu yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, ja myös jatkosuunnitteluun osallistetaan lukion henkilökuntaa ja opiskelijoita.

– Tilajärjestelyt mahdollistavat lukion uudistuneen opetussuunnitelman hyvinvointia tukevien, monialaisten ja yhteistyötä painottavien tavoitteiden toteuttamisen. Kielilukiossa pohditaan jo nyt uusia pedagogisia ratkaisuja, jotta uusi lukiorakennus saadaan heti sen valmistuttua tehokkaaseen ja arvoiseensa käyttöön, kertoo kielilukion rehtori Sanna Manner Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Tavoitteiden toteuttamista edistetään ja tutkitaan kaupungin, kielilukion ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuskäytäntökumppanuutena toteuttavassa pitkittäistutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena on eri toimijoiden näkökulmat huomioiva uuden koulurakennuksen yhteissuunnitteluprosessi ja käyttöönotto, sekä lukion toimintakulttuurin, pedagogisten käytänteiden ja uusien toimintatapojen kehittyminen lukion opetussuunnitelmauudistuksen ja digitalisaation murroksessa. Yhteistyö tuottaa tutkimukseen perustuvia toimintamalleja tiedolla johtamisen tueksi sekä tulevissa rakennus- ja peruskorjaushankkeissa hyödynnettäviksi.

Uusi kielilukio palvelee koko Helsinkiä, ja tuo osaltaan vireyttä itäiseen Helsinkiin.
Rakennuksen sijainnin valintaan vaikutti alueen hyvät liikenneyhteydet ja tuleva Tiederatikka. Kielilukio täydentää kaupungin merkittävää panostusta Myllypuroon. Lukion kanssa samanaikaisesti kampukselle rakennetaan Stadin ammatti- ja aikuisopisto peruskorjatun metroaseman läheisyyteen, ja kampusalueella toimii jo lisäksi Metropolian ammattikorkeakoulu.

Alueelle nouseva moderni kiinteistö- ja rakennusalan keskittymä tuo Suomeen uudenlaisen koulutusasteiden yhdistelmän, jota kielilukio osaltaan täydentää, tiedottaa Helsingin kaupunki.