Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö toimi Vantaalla

Vantaalaiset pienensivät hiilijalanjälkeään kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä

Kaksitoista vantaalaista kotitaloutta osallistui syksyllä kaupungin järjestämään kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön, jonka osallistujat kokeilivat kestävämpiä elämäntapoja kuukauden ajan. Keskimäärin osallistujat saivat nipistettyä omasta hiilijalanjäljestään 14 prosenttia, tiedotti Vantaan kaupunki.

Ennen kokeilujaksoa osallistujat laskivat kotitaloutensa hiilijalanjäljen ja tekivät suunnitelman sen pienentämiseksi. Monet osallistujat olivat jo ennen kiihdyttämöön osallistumistaan pohtineet omien elämäntapojensa ympäristövaikutuksia, joten heidän lähtötasonsa oli jo valmiiksi keskivertokuluttajaa pienempi.

Keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 hiilidioksiditonnia vuodessa, kun kiihdyttämöön osallistujien keskimääräinen hiilijalanjälki oli ennen kokeilua hieman yli 6 tonnia. Silti kaikilta löytyi vähennettävää. Kokeilun jälkeen osallistujat olivat muuttaneet elämäntapojaan niin, että uusia tapoja noudattamalla keskimääräinen hiilijalanjälki laski 5,3 tonniin. Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen, pitäisi hiilijalanjäljen olla Sitran laskelmien mukaan 2,5 tonnia vuonna 2030.

Kodin lämpötila alemmaksi

Suomalaisen hiilijalanjäljestä suuren osan muodostavat asuminen, liikkuminen ja ruoka, näin myös kiihdyttämön osallistujilla.

Kokeilujaksolla suosituin toimenpide oli kodin lämpötilan alentaminen. Se olikin tehokas toimi, sillä jo yhden asteen pudotuksella kodin lämpötilassa voi säästää jopa 5 prosenttia energiankulutuksesta. Muita suosittuja toimia olivat muun muassa etätyön tekeminen, kasvisruokapäivien pitäminen sekä perunan ja ohran suosiminen riisin sijaan.

Vantaa tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, ja tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan kaikkia vantaalaisia. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön tuloksia hyödynnetään jatkossa kaupungin ilmastotyössä.

– Kiihdyttämöstä saimme arvokasta tietoa siitä, miten voimme helpottaa kestävien elämäntapojen omaksumista esimerkiksi tarjoamalla ajantasaista tietoa uusiutuvan energian hyödyntämisestä, viisaasta liikkumisesta ja muista ilmastoviisaista valinnoista. Kaupungin lähtökohtana on suunnitella Vantaata pitkäjänteisesti niin, että kestävät elämäntavat ovat mahdollisia, liikenneyhteydet hyvät ja palvelut lähellä, kertoo ympäristösuunnittelija Marja Vuorinen Vantaan ympäristökeskuksesta.

Kaupunki myös kampanjoi ympäristöystävällisempien elämäntapojen puolesta muun muassa parhaillaan meneillään olevalla Vastuullinen vantaalainen -ulkomainoskampanjalla.